Älmhults kommun blir "Home of Home". Det är ett av resultaten av den omvärldsanalys som genomförts

Hösten 2013 genomförde konsultföretaget Kairos Future på uppdrag av Älmhults kommun en omvärldsanalys. Nu är resultaten klara och Älmhults kommun har fått dem presenterade.

Resultaten bygger på trendanalyser, omvärldsspaning och på ett antal workshoppar som har genomförts i Älmhult. I dessa har både tjänstemän från kommunen och representanter från näringsliv och organisationer deltagit.

Baserat på detta har vi valt att gå vidare genom att etablera Älmhults kommun som "Home of Home" - en plats där du vill och kan leva och bo. Eller besöka!

- Det är ett sätt att vidareutveckla vår tidigare vision om Älmhult som överraskande, internationellt och nära, betonar Elizabeth Peltola (c). Men det får inte bara bli en slogan som vi klistrar på något annat. Min känsla är också att det här är någonting som kommer inifrån, både från Älmhults kommun som arbetsgivare och från andra aktörer och boende inom kommunen.

Läs mer om omvärldsanalysen och de första tankarna kring Home of Home

Nyhet
Publicerad: