Älmhult kommer att få en helt ny grundskola

Kommunstyrelsen beslutade i dag att processen med att etablera en ny grundskola på Hagaboområdet ska starta omgående.

Den nya skolan ska inrymma två parallella klasser från förskola upp till årskurs sex samt hela Internationella skolan. Skolan ska bli tillräckligt stor för att även kunna möta en framtida expansion.

- En ny grundskola ska stå klar så fort det bara är möjligt. Vi ger nu utbildningsförvaltningen och tekniska förvaltningen i uppdrag att genast påbörja arbetet, säger Ingemar Almkvist, kommunstyrelsens ordförande.

- Den tidigare utförda lokalutredningen har gett Älmhults kommun ett bra planeringsunderlag, som vi tidigare saknat , säger Paul Robertsson, planeringssamordnare.

- Nu har vi på kommunledningsförvaltningen fått i uppdrag att också ta fram en hållbar och långsiktig förskolestruktur med konkreta förslag på var framtidens förskolor ska finnas, säger Paul Robertsson.

Nyhet
Publicerad: