Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Allt avfall ska hanteras som potentiella resurser

Älmhult har, tillsammans med fyra andra kommuner i länet, antagit en ny gemensam avfallsplan med mål och åtgärder för att bland annat förebygga att avfall uppstår samt omhänderta mer avfall till återvinning.

Far och son slänger sopor i containrar för deponi

Den nya gemensamma avfallsplanen för Växjö, Lessebo, Markaryd, Tingsryd och Älmhults kommuner, går från att avfallshantering handlat om effektivt undanskaffande till att i stället planera för att förebygga att avfall uppstår och utnyttja de gemensamma resurserna fullt ut. Allt avfall ska också hanteras som potentiella resurser.

I planen finns mål och åtgärder för att förebygga att avfall uppstår samt att omhänderta mer avfall till återanvändning. Mängderna grov-, rest- och matavfall ska minska med 25 procent till år 2025 (jämfört med år 2015). De fem kommunerna har beslutat att:

  • Införa källsortering av matavfall, förpackningar och returpapper i samtliga kommunägda samhällsfastigheter och i de kommunala bostadsbolagens fastigheter.
  • Ställa krav och efterfråga lösningar på avfallssnåla lösningar i upphandlingar, till exempel alternativ till engångsmaterial och återanvända produkter.
  • Arbeta systematiskt med att minska matsvinn genom att följa en gemensam metodik för att minska, mäta och följa upp matsvinnet.
  • Öka mängden återanvänt material vid byggnation av kommunägda lokaler och omhänderta material för återbruk i högre utsträckning när byggnader rivs eller renoveras.
  • Utföra all sophämtning med förnyelsebart bränsle.
  • Erbjuda 100 procent av villor och fritidshus fyrfacksinsamling.
  • Minska nedskräpningen, bland annat genom att mäta nedskräpning och se över organisationen för hur arbetet med nedskräpning ser ut.

Avfallsplanen har beslutats i samtliga fem kommuners kommunfullmäktige och gäller fram till 2025.

Läs mer om den gemensamma avfallsplanen på Södra Smålands Avfall & Miljös webbplats (SSAM). Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nyhet
Publicerad:
Till toppen