2010 års LIFE-pris delas mellan två uppsatser.

Entreprenörsregionenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster delar årligen ut ett pris för bästa examensarbete på tema entreprenörskap, LIFE-priset, där LIFE står för Lärare Inspirerar Fram Entreprenörskap. Patrik Gustafsson som arbetar på Haganässkolan i Älmhult är en av pristagarna.

Syftet med priset är att bidra till att dagens och framtidens behov av entreprenöriella individer tillgodoses. Dagens och framtidens lärare är nyckelpersoner för att inspirera till ett entreprenöriellt förhållningssätt i allt lärande. Kommunerna i Entreprenörsregionen är ofta framtida arbetsgivare för de blivande lärarna på lärarutbildningarna i Halmstad, Borås, Jönköping och i Växjö/Kalmar. I Entreprenörsregionen vill kommunerna förstärka det entreprenöriella i utbildningsväsendet.
 
2010 års LIFE-pris delas mellan två uppsatser

1. Entreprenöriellt lärande. En diskursanalys — Verklighet, projektarbete, mottagare av Andreas Arvidsson och Jonathan Hautefaye framlagd vid sektionen för lärarutbildning, Högskolan i Halmstad. Uppsatsen belönas med 22 000 kronor.

Juryns motivering:
Författarna tar sig an entreprenöriellt lärande utifrån såväl begreppets innebörd som hur arbetssättet legitimeras vid en skola med uttalat entreprenöriell pedagogik. Uppsatsen är väl strukturerad med ett relevant akademiskt språk och koppling till referenser. Begrepp som entreprenöriella egenskaper, mottagare och lärarrollen diskuteras och belyses. Diskursanalysen resulterar i både förtjänster och dilemman med entreprenöriella arbetsformer. Uppsatsen väcker intressanta frågeställningar och ger inspiration till fördjupade samtal.

2. Är det lika villkor att nå framgång i Ung Företagsamhet?
En kartläggning av faktorer som påverkar framgång inom Ung Företagsamhet av Patrik Gustafsson, framlagd vid Lärarutbildningen, Linnéuniversitet, Växjö/Kalmar. Uppsatsen belönas med 8 000 kronor.

Juryns motivering:
Med en intressant öppen frågeställning och lättillgängligt språk väcker uppsatsen intresse, särskilt för lärare som arbetar med UF-företag. Författaren kartlägger, med ramfaktorteori som utgångspunkt, framgångsfaktorer för UF- företag i Kronobergs län och resonerar kring skillnader mellan skolor med kommunala och fristående huvudmän.

2010 års jury bestod av Ingegerd Green, Askengren & Co, Monica Thiel, Högskolan för Lärande och Kommunikation i Jönköping och Bengt Dahlqvist, 2010 års ordförande i Entreprenörsregionen och kommunstyrelsens ordförande i Vaggeryd.

Entreprenörsregionen är en frivillig samverkan mellan elva kommuner i fyra län. Gislaved, Gnosjö, Halmstad, Hylte, Laholm, Ljungby, Markaryd, Tranemo, Vaggeryd, Värnamo och Älmhult har starka traditioner som en kreativ industribygd med framgångsrika företag och aktiva entreprenörer.

Nyhet
Publicerad: