Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Starta butik

Bygglov

Ska du bygga en ny byggnad, bygga till eller göra vissa ändringar krävs bygglov, kontakta bygglovshandläggare på telefon 0476-550 00. Ärendet handläggas inom tio veckor från det datum då ansökan är komplett.

Läs mer om bygglov här.

Brandskydd

Som verksamhetsansvarig, ska du ha ett förebyggande systematiskt brandskyddsarbete. Det innebär att du planerar, utbildar, dokumenterar, kontrollerar och följer upp brandskyddsarbetet. Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) gäller alla, oavsett storlek och verksamhet. Du ska gå igenom ditt behov av brandskydd, se till att det fungerar och att alla på arbetsplatsen har den kunskap och det material som är nödvändigt.

En brandskyddsdokumentation ska även lämnas in vid större ny- och ombyggnationer, samt vid ändrad användning av till exempel publika lokaler. I dokumentationen ska det framgå vilka förutsättningarna är för brandskyddet och hur byggnadens brandskydd är utformat.

Läs mer på MSB:s hemsida. Länk till annan webbplats.

Försäljning av folköl, tobak och läkemedel

Du som vill sälja folköl, tobak och receptfria läkemedel ska anmäla detta till vår miljö- och byggnämnd.

Läs mer om hur du anmäler detta och vilka avgifter det finns här.

Livsmedel

Ska du sälja livsmedel behöver du registrera det hos miljö- och byggförvaltningen. Detsamma gäller om du vill förändra eller avsluta med din verksamhet. Anmälan om registrering måste lämnas senast 14 dagar innan du startar.

Läs mer om hur du registrerar ditt livsmedelsföretag och vilka regler som gäller här.

Brandfarliga och explosiva varor

En butik ska ha tillstånd att hantera brandfarliga varor om den hanterar större mängder av någon produkt än:

  • 2 liter brandfarlig gas som hanteras inomhus, ex: gasol, vätgas, acetylen
  • 60 liter brandfarlig gas där ingen del av hanteringen sker inomhus
  • 100 liter brandfarlig vätska med en flampunkt på högst 60 °C, ex: rödsprit, tändvätska, bensin, spolarvätska, aceton
  • 10 000 liter brandfarlig vätska med flampunkt högre än 60 °C upp till och med 100 °C, ex: diesel
  • 100 liter extremt brandfarliga eller brandfarliga aerosoler (sprayburkar), ex: hårspray, torrschampo, deodorantspray, 5-56, luftfräschare

Fetmarkerad text anger de gränsvärden som oftast överskrids av aktuell verksamhet.

Vid försäljning av explosiva varor, exempelvis fyrverkerier, ammunition och krut, krävs (med några få undantag) tillstånd.

Tillstånd för hantering av brandfarlig och/eller explosiv vara söks hos Älmhults räddningstjänst.

Läs mer om tillstånd för hantering av brandfarlig och explosiv vara här.

Till toppen