Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Störst tillväxtvilja i Kronobergs län

Att många svenska företag vill växa är inget nytt – men ambitionerna skiljer sig åt i landet. Företagen i Kronobergs län går i bräschen och visar upp den största tillväxtviljan. Hela 92 procent av företagen i länet vill växa jämfört med 84 procent som är rikssnittet. Det visar en undersökning som CMA Research genomfört på uppdrag av Almi Företagspartner.

- Älmhult har ett expansivt näringsliv och här finns många företag som är skickliga och konkurrenskraftiga. För många företag är det dock svårt att hitta rätt kompetens. Detta understryker vikten av att arbeta med innovationsstrategi, kompetensförsörjning och att stötta företagen i exportsatsningar, säger Eddie Hansson, näringslivsutvecklare.

84 procent av svenska företag vill växa

Svenska företag har stora tillväxtambitioner, 84 procent vill växa i någon grad. Men tillväxtviljan skiljer sig åt mellan olika delar i landet. Det framgår av en tillväxtkartläggning av små och medelstora företag som genomförts på uppdrag av Almi Företagspartner.

Störst är tillväxtviljan i Kronobergs län, följt av Jönköping, Östergötland och Stockholm. Flest företag med skalbara affärsidéer, det vill säga att affärsmodellen kan hantera en ökad produktion och expansion till en låg merkostnad, finns i Skåne.

- Det är jätteroligt att företagen i Kronobergs län har en positiv inställning till att växa och att man höga ambitioner, att ta marknadsandelar, anställa fler, produktutveckla och exportera, säger Almis VD Catharina Värendh Boson. Extra roligt är det att Kronobergs län har den allra högsta tillväxtviljan i landet. Det är också intressant att tillväxtviljan ökat markant sedan föregående års undersökning. Den stora anledningen är konjunkturen, det är högt tryck just nu, inte minst i industrin och bland IT-företagen och företagsledarna känner att det är vind i seglen.

Om undersökningarna

Undersökningen har genomförts under perioden mars – juni 2017 av CMA Research AB på uppdrag av Almi Företagspartner AB och är baserad på telefonintervjuer med 1 943 vd:ar över hela landet varav 80 från Kronobergs län.

Läs mer om undersökningen här. Länk till annan webbplats.

Nyhet
Publicerad:
Till toppen