Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

LRF-gruppen fick pris i Älmhult

Priset till Årets kommungrupp i LRF Sydost för år 2020 delades under onsdagen ut till Älmhults kommungrupp. Det är regionstyrelsen i LRF Sydost som tar beslut om vilken kommungrupp som varje år ska få priset. Älmhults kommun gratulerar till priset och önskar Älmhults kommungrupp lycka till i sitt fortsatta arbete.

Priset består av en prischeck på 5000 kr som kan användas för utbildning eller en studieresa.

Motivering:

Älmhults kommungrupp har trots pandemin covid-19 lyckats utföra ett för de gröna näringarna viktigt näringspolitiskt påverkansarbete under året. De har startat ett samarbete med Räddningstjänsten där de kan vara behjälpliga vid bränder med gödseltunnor. Det förs också dialoger med kommunen och näringslivsutvecklaren. De delar ut årets landsbygdspris på Företagsgalan som man gjort i flera år. De deltar i ett projekt om riskhantering vid en större olycka som ska mynna ut en beskrivning om mötesplatser och vilka som kan vara stödpersoner.

Man fortsätter med Redig Mat på ICA Maxi. Man har deltagit i flera digitala möten men bland annat Nya nätverk, om hur man får fler människor till de gröna näringarna. Älmhult har en väldigt aktiv och väl fungerande styrelse och vi gratulerar kommungruppen till vinsten. Tack för ert arbete!

Pris delas ut till LRF i Älmhult

Med på bilden från höger: Maria Kristiansson, näringslivsutvecklare Älmhults kommun och Elizabeth Peltola (C) kommunstyrelsens ordförande. Representanter från Älmhults kommungrupp bestående av Börje Olofsson, Christina Hartman, Greta Ivarsson, ordförande Jan-Åke Gunnarsson samt Christian Horn, ledamot i regionstyrelsen LRF Sydost som överlämnade priset.

Om LRF Sydost

LRF Sydost är en intresse- och företagarorganisation med drygt 16 000 medlemmar fördelade på tre län; Kronoberg, Kalmar och Blekinge. LRF Sydost arbetar med det som är viktigt för de som bor på landsbygden och arbetar inom de gröna näringarna.

Många beslut som berör företagare inom de gröna näringarna tas, tolkas eller tillämpas på kommunal nivå. I LRF Sydost finns 25 kommungrupper som arbetar med att bevaka och ha dialog med den lokala näringspolitiken.

Det innebär att kommungruppen ska känna till vad som är på gång i kommunen och vad som kommer att beslutas under den närmaste tiden när det gäller företagen inom de gröna näringarna. Att finnas med som remissinstans samt att ha etablerade kontakter med kommunledningen är viktigt i kommungruppens påverkansarbete.

Nyhet
Publicerad:
Till toppen