Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Jeanette Guttenberg, Jeanette Guttenberg AB, och Nicolas Cortolezzis, RÉCONFORT möbeltapetsering

Förbättrade förutsättningar för småföretagare i Älmhults kommun

Förutsättningarna för småföretagare i Älmhults kommun ligger nära riksgenomsnittet och bättre än många andra pendlingskommuner nära mindre städer och tätorter. Jämfört med förra året har förutsättningarna förbättrats och kommunen klättrar 14 placeringar. Det visar en kartläggning gjord av Småföretagarnas riksförbund.

Med SmåföretagarIndex kan Småföretagarnas riksförbund för andra året i rad visa förutsättningarna för små och medelstora företag i landets samtliga 290 kommuner. Älmhults kommun är rankad 120 av 290, vilket är 14 placeringar bättre än förra året. Kartläggningen baseras på offentlig statistik som Småföretagarnas riksförbund analyserar utifrån nio olika dimensioner för att ge en helhetsbild av de olika förutsättningarna.

Dimensionerna man tittar på är:

  • Lokal marknad
  • Företagsamma per capita
  • Överlevnadsgrad
  • Trygghetsinsatser
  • Kommunal näringspolitik
  • Skolsystem
  • Demografi
  • Välfärdsåtagande
  • Kapitalförsörjning

Goda villkor för småföretagare är avgörande för svenska kommuners utveckling. Det är därför viktigt att kunna kartlägga vilka åtgärder som krävs för att skapa ett företagsklimat i världsklass. SmåföretagarIndex 2021 ger en tydlig bild av de utmaningar och möjligheter som både kommuner och småföretagare står inför, säger Peter Thörn, förbundsordförande, Småföretagarnas Riksförbund.

I Älmhult är det framförallt trygghetsinsatser, hög överlevnadsgrad bland nystartade företag, tillgång till kapital och demografins utveckling som drar upp kommunens betyg, medan andelen företagsamma, lokal marknad och den kommunala näringslivspolitiken kan bli starkare. Överlag är det storstädernas kranskommuner som har bäst förutsättningar. Mindre städer och tätorter har svårare även om landsbygdskommuner med stark turism klarar sig relativt väl. Älmhult är, enligt Sveriges kommuner och regioners (SKR) definition, en pendlingskommun nära mindre stad/tätort. Det finns sammanlagt 52 sådana här kommuner. Älmhult klarar sig bättre än de flesta av dem, och är rankad 14 av 52.

Det är glädjande att småföretagarnas förutsättningar i Älmhults kommun har stärkts. Vi jobbar kontinuerligt med att förbättra servicen till våra företagare och målsättningen är att det ska vara enkelt att starta, etablera och utveckla företag i kommunen. Extra kul är att de nystartade företagen har hög överlevnadsgrad, säger Maria Kristiansson, näringslivsutvecklare.

Ladda ner fördjupad rapport Älmhults kommun Länk till annan webbplats.

Rapport Småföretagarindex Länk till annan webbplats.

Om Småföretagarnas Riksförbund

Småföretagarnas Riksförbund är en partipolitiskt, etniskt, religiöst och kulturellt obunden organisation som arbetar för att främja privat företagsamhet. I styrelsen sitter aktiva småföretagare som driver medlemmarnas intressen bland annat genom opinionsarbete, debatt och möten med politiker.

Nyhet
Publicerad:
Till toppen