Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Digital näringslivsdialog för ökad trygghet och säkerhet i Älmhults kommun

Tillsammans är ledordet! Så avslutades kommunens och polismyndighetens digitala Näringslivsdialog där trygghet och brottslighet stod på agendan. 

Tillsammans med företrädare för några av näringslivsorganisationerna i Älmhults kommun diskuterades lägesbilden med utgångspunkt från trygghetsmätningen 2020, företagsklimat 2020 och polisens brottsstatistik.

Nytt gemensamt nätverk

Med den gemensamma lägesbild som bas tar man nu det gemensamma arbetet vidare och bildar ett brottsförebyggande nätverk med branschspecifika fokusgrupper där dialogen och arbetet kommer att fortsätta.

-Ännu en pusselbit läggs till helheten i vårt arbete för ökad trygghet och minskad brottslighet i Älmhults kommun, konstaterar Håkan Helgesson, kris- och beredskapsstrateg på Älmhults kommun.

Exempel på områden där nätverket gemensamt kan verka eller vara en kanal är bland annat information, förebyggandekampanjer, lokal kompetensutveckling och samverkansprojekt vid konstaterade problem.

Samverkansprojekt Älmhults tätort

Exempel på samverkansprojekt är det brottsförebyggandeprojekt i Älmhults tätort som genomförts under senare år där samverkan mellan kommunen, fastighetsägare och polisen varit nyckeln till framgång.  

-Med småländsk klurighet håller vi det enkelt och ”vilar inte på hanen” utan verkar med det vi har här och nu, det ger resultat, berättar Staffan Käll kommunpolis.

Kontinuerlig dialog

Arbetet med planeringen av vårt gemensamma nätverk fortsätter nu i nära dialog med företrädarna för näringslivsorganisationerna. Tillsammans gör vi skillnad!

Följ oss på vår gemensamma resa för ökad trygghet och minskad brottslighet.

Håkan Helgesson, kris- och beredskapsstrateg på Älmhults kommun och Staffan Käll, kommunpolis talade bland annat om det brottsförebyggande arbetet som görs.

Nyhet
Publicerad:
Till toppen