Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Älmhults företagsklimat ska bli bättre

Idag, 23 september, släpptes Svenskt näringslivs ranking över företagsklimatet i Sverige. I rankingen hamnar Älmhult på plats 172 av landets 290 kommuner.

På plats i Älmhult var Svenskt Näringslivs regionchef, Ulrica Bennesved, och presenterade resultatet för kommunerna i Kronoberg.

Elizabeth Peltola

-Vi tar rankingen på fullt allvar och är inte nöjda med resultatet. Detta tar vi med oss i vårt fortsatta utvecklingsarbete och tittar på hur vi tillsammans med näringslivet kan förbättra resultatet. Vi är bland annat igång med tätare och mer kontinuerliga företagsbesök och det är viktigt att kommunen är en medspelare och att företagen uppfattar det, säger Elizabeth Peltola (C), kommunstyrelsens ordförande.

De enkätsvar som ligger till grund för rankingen bygger på 98 svar från olika företag i Älmhult. Nu analyseras enkäten för att tillvarata synpunkter i vårt fortsatta förbättringsarbete.

Rankingen visar på några positiva trender, bland annat upplever företagen att tjänstemännens attityder har förbättrats. Likaså att företagens möjligheter att rekrytera medarbetare med relevant kompetens har ökat.

Enkätsvaren visar samtidigt att dialogen med företagen behöver förbättras.

- Vi kommer tillsammans gå igenom och analysera vad företagen tycker om företagsklimatet, dyka ner i resultaten från årets enkätundersökning och lyfta diskussionen om hur företagsklimatet i hela Älmhult kan utvecklas, säger Maria Kristiansson, näringslivsutvecklare.

Ta del av hela undersökningar här Länk till annan webbplats.

Nyhet
Publicerad:
Till toppen