Älmhult på plats 157 i Svenskt Näringslivs ranking över lokalt företagsklimat

I Svenskt Näringslivs ranking över det lokala företagsklimatet i Sveriges kommuner hamnar Älmhults kommun på plats 157 av 290. Vilket är en förändring på 57 placeringar från förgående års plats 100.

Undersökningen visar att Älmhults kommun tappar placering i många av enkätfrågorna, men ökar bland annat i omdömet där företagare får ge ett samlat betyg på hur de upplever skolans attityder till företagande. Störst negativ förändring är det sammanfattande omdömet som har förändrats med 81 placeringar, samt tjänstemännens attityder till företagande som förändrats med 65 placeringar.

- Det är såklart roligt att företagen ger skolan ett bättre resultat än förgående år. Vi jobbar aktivt med att lyssna på företagens behov av vilka kompetenser de efterfrågar och har ambitionen att fortsätta utveckla samarbetet med näringslivet, säger Roger Johansson, utbildningschef.

Påbörjade satsningar redan 2019

Under året har kommunen redan påbörjat satsningar för ett bättre företagsklimat i Älmhults kommun. Främst SKL:s utbildning ”Förenkla helt enkelt” som ska hjälpa kommunens politiker och tjänstemän att förstå näringslivet och möjliggöra förändringar i hur vi kan ge stöd och service. Dessutom har kommunen anställt en näringslivsutvecklare på heltid som ska vara med och driva de satsningar och förändringar som pågår.

- Vi tar rankingen på allvar och tar med oss detta i vårt förbättringsarbete. Vi har under året anställt, så att vi åter igen, har en näringslivutvecklare på heltid och jag hoppas se effekterna så fort som möjligt av SKL:s utbildning, Förenkla helt enkelt, vilken är en stor satsning. Vi behöver också få en bättre dialog och samarbete mellan kommun och näringsliv, säger Anders Nyberg, tf kommunchef.

Älmhults kommuns ranking senaste fem åren:

2018: plats 100 2017: plats 97 2016: plats 137 2015: plats 133 2014: plats 125

Kontaktpersoner
Anders Nyberg, tf kommunchef
Telefon: 0476-554 97

Roger Johansson, utbildningschef
Telefon: 0476-550 32

Nyhet
Publicerad: