Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Välkommen till Älmhults kommuns budgetkickoff,
Budget 2020-2022

NÄR: 28/1 klockan 8.30-13.00,
i Folkets hus i Älmhult.

Syftet med denna dag är att ge en samlad gemensam bild av Älmhult som kommun, som underlag till nämnder och styrelse för vidare budgetberedning, där representanter från näringslivet finns representerade som en viktig part i den kommunala utvecklingen. Möjlighet till dialog med både tjänstemän och politiker kommer att ges både före och efter seminarierna.

Agenda

Kl. 8.30-8.55 - Frukostmingel

Kl. 8.55-9.00 - Elizabeth Peltola, kommunstyrelsens ordförande, hälsar välkommen.

Kl. 9.00-09.15 - Framtidens välfärd, utmaning och möjlighet! - Elisabeth Steen Ekstedt, ekonomichef och Johny Duhr, kommuncontroller. 

Kl. 9.15-9.30 - Älmhults kommuns befolkningsprognos - vi växer! - Paul Robertson, utvecklingschef.

Kl. 9.30-10.00 - Så här växer Älmhults kommun - Roland Eiman, kommunchef, Paul Robertson och Anna Velander, mark- och exploateringsingenjör.

Kl. 10.00-10.15 - Hållbara Älmhult - Cecilia Axelsson, miljöstrateg. 

Kl. 10.15-10.30 - Kort bensträckare

Kl. 10.30-12.00 - Föreläsning av Charlotta Mellander. Charlotta Mellander är professor i nationalekonomi vid Handelshögskolan i Jönköping och forskar med inriktning mot städer och kreativitet. I sina föredrag tar Charlotta ett bredare grepp på regional utveckling och kopplar samman ekonomi, entreprenörskap och innovationer med mjukare värden som öppenhet, tolerans och lycka.

Kl. 12.00-12.10 – Roland Eiman (kommunchef) summerar dagen.

Kl. 12.10-13.00 – Mingellunch

Varmt välkommen!

Elizabeth Peltola, ordförande

Anmäl dig här:

Nyhet
Publicerad:
Till toppen