Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Skärpt anmälningsplikt för yrkesmässig hygienisk behandling

Från 1 juli måste verksamheter som använder stickande eller skärande verktyg som innebär en risk för smitta anmäla detta till kommunens miljö- och byggförvaltning. Tidigare gällde detta endast blodsmitta.

Från den 1 juli 2021 får enbart legitimerad läkare, tandläkare eller sjuksköterska utföra estetiska injektionsbehandlingar som exempelvis fillers och botox. Det är innebörden i en ny lag om estetisk kirurgi och injektionsbehandlingar. Om en verksamhet idag utför eller planerar att utföra behandlingar som omfattas av den nya lagen, behöver denna anmäla sin verksamhet till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) som är ansvarig tillsynsmyndighet.

Inspektionen för vård och omsorg IVO Länk till annan webbplats.

Anmälan om yrkesmässig hygienisk behandling

Till följd av den nya lagstiftningen har det gjorts förändringar i förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Förändringarna innebär att anmälningsplikten utvidgas till att även omfatta fler typer av stickande eller skärande verktyg som förut inte har bedömts omfattas av anmälningsplikt, eftersom de nu anses kunna innebära risk för blodsmitta eller annan smitta.

Företagare som omfattas av den förändrade anmälningsplikten måste anmäla sin verksamhet. Det är verksamheter där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygieniska behandlingar som innebär en risk för blodsmitta eller annan smitta eftersom man exempelvis använder:

  • akupunkturnålar
  • håltagningspistol och piercningverktyg
  • rakkniv mot hud
  • skalpeller
  • andra liknande skärande eller stickande verktyg

Vad behöver verksamheten göra

Redan befintliga verksamheter som har anmält sig till kommunen med anledning av att det finns risk för blodsmitta behöver inte anmäla sig på nytt. Befintliga verksamheter där det finns risk för annan smitta vid användning av stickande eller skärande verktyg har fram till den 1 september 2021 på sig att anmäla sin verksamhet via kommunens e-tjänst:

Anmälan av hygienisk behandling - stickande och/eller skärande verktyg Länk till annan webbplats.

Nya verksamheter ska också anmäla sig via e-tjänsten ovan.

Mer information

Mer information om den förändrade anmälningsplikten går att hitta på Socialstyrelsens hemsida.

Anmälningspliktig verksamhet Socialstyrelsen Länk till annan webbplats.

Nyhet
Publicerad:
Till toppen