Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Nya regler för försäljning av tobak, folköl och läkemedel

Från och med den 1 juli 2019 börjar en ny lag att gälla, lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter. Länk till annan webbplats. Den nya lagen ersätter den tidigare tobakslagen (1993:581) och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare (2017:425).

Tobaksförsäljning

  • Du som planerar att börja sälja tobak innan den 1 juli 2019 ska anmäla försäljningen till kommunen.
  • Du som planerar att börja sälja tobak efter 1 juli 2019 måste söka tillstånd hos kommunen.
  • Du som redan idag säljer tobak och har anmält din verksamhet tidigare behöver söka tillstånd, senast den 1 november 2019.
  • Du som ska sälja elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare ska anmäla det till kommunen. Detta kommer gälla även efter 1 juli 2019.

Exempel på regler som gäller vid försäljning av tobak:

  • Du måste ha ett egenkontrollprogram.
  • Tobaksvaror får inte säljas till någon som inte har fyllt 18 år
  • Tobaksvaror får inte säljas till någon som man misstänker ska lämna över dem till person som inte fyllt 18 år
  • Skyltning om åldersgränser måste finnas på varje försäljningsställe. Skylten ska vara tydlig och klart synbar, minst en skylt ska dessutom vara placerad i direkt anslutning till kassan
  • Försäljning av tobaksförpackningar med felaktig märkning, till exempel utländska varningstexter, eller obefintlig märkning är inte tillåtet
  • Det är inte tillåtet att ha tobaksreklam utanför eller i skyltfönstret

Mer information finns på Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats..

Rökfria miljöer

Tobakslagen förbjuder även rökning i vissa offentliga miljöer och gemensamhetslokaler. Från och med den 1 juli 2019 utökas förbudet och kommer att gälla fler offentliga lokaler och platser.

Det är du som äger eller hyr en lokal som ansvarar för att rökförbudet följs. Mer information hittar du här på Folkhälsomyndighetens webbsida. Länk till annan webbplats.

Folköl

Servering eller försäljning av folköl är tillåten om det sker i en lokal som är godkänd som livsmedelslokal och där samtidigt mat serveras eller säljs. Du får inte sälja eller servera folköl tillfälligt.

Du behöver inte tillstånd men du måste anmäla att du ska servera eller sälja folköl i din servering eller butik. Kommunen utför tillsynsbesök och tar ut en avgift för detta.

Anmälan om folkölsförsäljning/servering gör du här.

Receptfria läkemedel

Om du önskar sälja receptfria läkemedel ska du anmäla det till Läkemedelsverket.

Läkemedelsverket är övergripande tillsynsmyndighet och kommunen har ett kontrollansvar. Vid kontrollen tar kommunen ut en avgift. Om vi upptäcker allvarliga brister vid kontrollen meddelar kommunen Läkemedelsverket.

Kontakt Älmhults kommun

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Linnéa Boye
Vendela Balazs Eriksson

Nyhet
Publicerad:
Till toppen