Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Information till näringslivet från Business Region Kronoberg

Business Region Kronoberg mobiliserar nu de regionala samverkansaktörerna Region Kronoberg, Länsstyrelsen, Arbetsförmedlingen, kommunernas näringslivsfunktioner, Almi, Destination Småland med flera för att ge information till företagen i Kronoberg. Vi håller löpande kontakt för att få en överblick över läget.

Vår gemensamma uppmaning till företag i Kronoberg är att använda följande resurser:

  • Håll dig uppdaterad via bransch-arbetsgivar- och intresseorganisationer som har bra information, verktyg och länkar. Ett urval av länkarna finns nedan. Det går också bra att vända sig till näringslivsfunktionen i kommunen.
  • Almi Kronoberg har bra verktyg för rådgivning och lån som idag sker via digitala möten. Almi har frigjort resurser för att möta ett ökat behov.
  • Destination Småland har löpande kontakt med företagen inom besöksnäringen och samarbetar med regionerna i Kalmar och Jönköpings län.

Regionalt har Business Region Kronoberg kontakt med nationell nivå via Tillväxtverket och kan föra fram behov och förslag från Kronoberg. Arbete pågår för att tolka betydelsen av regeringens åtgärdspaket för företagen. Åtgärderna kommer att fungera väl för många men flera av åtgärderna innebär förskjutning av kostnader framåt i tiden. Varje företag avgör naturligtvis om det kan tas ikapp i det egna företaget i ett senare skede. Information från nationella aktörer om detta återfinns i flera av länkarna nedan.

Med all respekt för att många företag just nu har en vardag med många tuffa beslut framför sig så kommer det så småningom en annan vardag, då efterfrågan på produkter och tjänster kommer tillbaka.

Läs mer här Länk till annan webbplats.

Om Business Region Kronoberg

Företag bryr sig inte om kommungränser. Därför består Business Region Kronoberg (BRK) av åtta kommuner med ett gemensamt mål: att driva regionen framåt, att öka vår attraktionskraft.

Business Region Kronoberg är ett samarbete mellan Region Kronoberg och länets 8 kommuner och samordnas av Region Kronoberg.

BRK är ungt men vårt samarbete är väl etablerat och bygger på ett stort nätverk med en gemensam filosofi: man delar med sig. Mellan kommun och region, mellan kommunerna – men också mellan företagen. Här vet alla att det som gynnar den ena idag, spiller över på dom andra imorgon.

Länk: https://businessregionkronoberg.se/om-oss/ Länk till annan webbplats.

Nyhet
Publicerad:
Till toppen