Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Information om ny anteckningsskyldighet om farligt avfall från 1 augusti och rapporteringsskyldighet den 1 november 2020

Från den 1 augusti börjar en utökad anteckningsskyldighet gälla för alla verksamheter som producerar, transporterar, samlar in, behandlar samt mäklar eller handlar med farligt avfall. Detta gäller alla verksamheter som klassas som B- eller C-verksamhet enligt miljöprövningsförordningen (SFS 2013:251) och det finns en möjlighet att just er verksamhet påverkas av de kommande antecknings- och rapporteringskraven.

Fram tills i dag har anteckningarna om det farliga avfallet endast funnits hos varje verksamhet, och behövt redovisas endast om tillsynsmyndigheten begärt det. Från den 1 augusti ska anteckningarna ske via avfallsregistrets e-tjänst eller genom att ansluta Naturvårdsverkets API-lösning till det egna verksamhetssystemet, för varje transaktion med antingen vägd eller uppskattad mängd farligt avfall. De antecknade uppgifterna ska från den 1 november rapporteras in till ett nytt avfallsregister hos Naturvårdsverket.

Förändringen är en följd av att regeringen fattat beslut om nya regler i avfallsförordningen (SFS 2011:927) om farligt avfall, som ska komma tillrätta med den bristande kontrollen på området. Enligt statistiken uppstår över 2 miljoner ton farligt avfall per år i Sverige men enligt Naturvårdsverket kan det i själva verket vara mer då tillsynsmyndigheter i dag saknar verktyg för att spåra flödet av farligt avfall. Något som de nya reglerna alltså ska förbättra.

Frekvent ställda frågor, besvarade av Naturvårdsverket, som kanske kan besvara om just ni omfattas av de nya kraven finner ni om ni skriver in följande länk i er webbläsare

http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-omrade/Avfall/Rapportera-farligt-avfall/ Länk till annan webbplats.

Alternativt kan ni söka på ”farligt avfall” i sökfältet på Naturvårdsverkets hemsida och klicka på de sökresultaten gällande regelförändringarna.

Observera gärna att detta bara är en liten del av en större lagändring som uppkommit till följd av att EU-direktiv inom avfallsområdet ska implementeras i svensk lagstiftning. Det kan finnas flera områden i lagändringarna som påverkar er verksamhet förutom just rapporteringskravet som omnämns ovan. Mer information om detta finns på Naturvårdsverkets hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Nyhet
Publicerad:
Till toppen