Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Det lokala företagsklimatet i Älmhults kommun

Svenskt näringslivs enkät över företagsklimatet i Älmhults kommun visar att vi behöver förbättra oss inom flera områden.

Enkätsvaren visar att kommunens prioriterade förbättringsområden service och bemötande är högst på listan för vårt näringsliv. Även området upphandling samt dialog med politiker och tjänstemän utmärker sig i svaren.

Vi är medvetna om att vi är mitt i en resa för att förbättra företagsklimatet. Ett antal åtgärder har genomförts sent under förra året eller i år och har därför inte gett avtryck i den senaste enkäten. Företagsenkäten är ett av de verktyg vi använder för att utveckla vår service till näringslivet, och den är viktig för oss, säger Elizabeth Peltola (C), kommunstyrelsens ordförande.

Vi har sedan Svenskt näringslivs ranking från hösten arbetat med tre fokusområden: service kopplat till framförallt bygglov, trygghetsskapande åtgärder och upphandling. Arbetet har inte gett fullt utslag ännu, men flera av åtgärderna är påbörjade. Vi jobbar för att våra åtgärder ska ge en långsiktig effekt på det lokala företagsklimatet.

Service

Under hösten 2020 startade vi upp Servicecenter och arbetar kontinuerligt med att höja servicenivån. Under införandet samlade vi ett 40-tal företagare som fick ge inspel till förbättringsområden på kommunens service till näringslivet. Som ett resultat av detta har vi under våren introducerat flera nya servicetjänster riktat mot näringsliv, exempelvis företagslots och bokningsbara rådgivningstider.

Trygghetsskapande åtgärder

Tillsammans med polisen har vi nu ett gemensamt medborgarlöfte till Älmhults invånare och företagare avseende samverkan, synlighet och trygghet.

Under förgående vecka hade vi haft dialog med näringslivet kring ämnet trygghet i kommunen. Nu skapas ett gemensamt nätverk kring trygghetsskapande åtgärder för ett tryggt och säkert Älmhult. Älmhults kommun kommer även skapa ett strategiskt och operativt brottsförebyggande råd i samverkan med polisen.

Upphandling

För att underlätta för vårt lokala näringsliv att delta i kommunens upphandlingar kommer vi att erbjuda utbildning och informera löpande om pågående upphandlingar.

Inför kommande livsmedelsupphandlingar i höst kommer vi till exempel att bjuda in till dialog med LRF och REKO-ring Älmhult. Syftet med dialogen är att öka kunskapen hos de lokala producenterna för att underlätta deras möjligheter att lämna anbud.

Nyhet
Publicerad:
Till toppen