Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Information om coronaviruset till dig som är företagare

Vårt lokala näringsliv är viktigt för oss alla i Älmhults kommun och covid-19 påverkar på många sätt. Många företag i kommunen är hårt drabbade av effekterna av pandemin och nu är det extra viktigt att vi alla hjälps åt och samverkar på bästa sätt. Här finns lokal och nationell information till dig som företagare i Älmhults kommun.

Regeringens restriktioner

Regeringen har infört olika restriktioner för att bromsa smittspridningen. Den 27 maj presenterade regeringen sin plan i fem steg för anpassning och avveckling av de restriktioner som tagits fram med anledning av covid-19-pandemin.

Läs om vilka restriktioner som gäller just nu på krisinformation.se Länk till annan webbplats.

Älmhults kommuns stödåtgärder för företag med anledning av coronavirusets effekter

Under 2020 genomfördes en rad åtgärder för att vid sidan av de statliga stöden underlätta för näringslivet i Älmhults kommun. Kommunfullmäktige presenterar nu ytterligare förlängning och utvidgning av lättnader för företagare under 2021.

 • Caféer och restauranger som har uteserveringar behöver inte betala avgift för markupplåtelse till Älmhults kommun för säsongen 2021. Avgiftsbefrielsen gäller till och med den 31 december 2021. Varje näringsidkare som vill använda sin uteservering behöver själv ansöka hos polisen om tillstånd för att använda offentlig plats.
  Här kan du läsa mer om hur du ansöker om tillstånd på polisens webbplats:
  Söka tillstånd offentlig plats Länk till annan webbplats.

 • Låta restaurangernas uteserveringar öppna tidigare och stänga senare på säsongen:
  Riktlinjer för uteserveringar. Länk till annan webbplats.
 • Kommunens alkoholtillsyn blir avgiftsfri under hela 2021. Avgiftsbefrielsen gäller för tillståndshavare som har befintligt serveringstillstånd.
 • Vi ger möjlighet att bedriva försäljning på en större yta utanför butik. De butiker som vill skylta och varuexponera utanför butik betalar heller ingen avgift till Älmhults kommun under 2021. Varje butik behöver själv ansöka hos polisen om tillstånd för att använda offentlig plats.

  Avsteg från riktlinjer för varuexponering;

Här kan du läsa mer om hur du ansöker om tillstånd på polisens webbplats:
Söka tillstånd offentlig plats Länk till annan webbplats.

 • Om du som företagare begär anstånd förlänger kommunen betalningstiden på fakturor och avgifter inom vatten och avlopp, renhållning (sophämtning) samt tillstånd och tillsyn under 2021. Det vill säga fakturor från Älmhults kommun och renhållningsbolaget SSAM.
  Läs mer om hur du begär anstånd här Länk till annan webbplats.

 • Kommunen påskyndar vid behov betaltiden till kommunens leverantörer för att på så sätt ytterligare bidra till att stärka företagens likviditet.

 • Kommunen kommer att prioritera akut/nödvändig tillsyn.
 • Kommunen kommer att prioritera akut/nödvändig livsmedelskontroll. Vid kontrollerna, som även kan ske på distans, finns möjlighet att få information och rådgivning för att underlätta för företagen att upprätthålla bra smittskyddsåtgärder.
 • Nyhetsbrev och näringslivsnyheter med särskilt fokus på olika möjligheter till omställning och utveckling. Särskild Corona-information för företag med samlad och lättillgänglig information.
  Näringsliv och företagare Älmhults kommun Länk till annan webbplats.

 • Digital kompetensutvecklingsplattform - med många kurser och utbildningar för näringslivet via Business Region Kronoberg:
  Business Region Kronoberg Länk till annan webbplats.

 • Kommunens näringslivsutvecklare (maria.kristiansson@almhult.se) vägleder de företag som har frågor med anledning av de åtgärder som kommunen vidtar. Vi för också en fortsatt dialog med kommunens näringsliv kring hur coronapandemin påverkar företagens verksamhet.

Pandemilagen

Från och med söndag den 10 januari 2021 gäller den nya pandemilagen. Den ger nya regler för gym- och sportanläggningar, badhus, handelsplatser och platser för privata sammankomster. Syftet med lagen är att minska smittspridningen.

Mer om pandemilagen för företag Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen har tillsyn

Länsstyrelsen kontrollerar att lagen följs genom tillsyn. De verksamheter som för närvarande är aktuella för tillsyn är gym- eller sportanläggningar för inomhusaktivitet, badhus, handelsplatser, allmänna sammankomster och offentliga tillställningar samt yrkesmässig uthyrning/användning av platser för privata sammankomster.

Syftet med tillsynen är att minska smittspridningen genom att informera om föreskrifter och beslut och kontrollera efterlevnaden av dessa.

Tillsynsvägledning för verksamheter gällande covid-19-lagen Länk till annan webbplats.

Alla verksamheters ansvar

Alla verksamheter i Sverige ska säkerställa att de vidtar lämpliga åtgärder för att undvika smittspridning av covid-19. Det är särskilt viktigt att ta hänsyn till personer i riskgrupper.

Alla verksamheter

Åtgärder för att undvika smittspridning av covid-19 kan till exempel vara att verksamheten:

 1. sätter upp information till medlemmar, personal, kunder med mera
 2. markerar avstånd på golvet
 3. möblerar om eller på annat sätt skapar utrymme för att undvika trängsel
 4. erbjuder digitala alternativ
 5. erbjuder möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten eller erbjuder handdesinfektion
 6. minimerar antalet personer vid samma tidpunkt, särskilt i trånga lokaler
 7. anpassar öppettiderna.

Arbetsplatser

Alla arbetsplatser bör vidta åtgärder för att anställda ska kunna följa dessa föreskrifter och allmänna råd. Sådana åtgärder kan till exempel vara att:

 1. uppmana personal att arbeta hemifrån när så är möjligt och erbjuda förutsättningar för det
 2. använder digitala alternativ eller skjuter upp tjänsteresor, konferenser och liknande arrangemang
 3. ge anställda möjlighet att hålla avstånd till varandra, till exempel vid möten, i fikarum och i omklädningsrum
 4. ge anställda möjlighet att regelbundet tvätta sina händer med tvål och vatten eller använda handdesinfektion.

Tips på hur du kan göra

Åtgärder för att förhindra smittspridning kan till exempel vara att verksamheten

 1. sätter upp information till personal, kunder, medlemmar och besökare,
 2. markerar avstånd på golvet,
 3. möblerar om eller på annat sätt skapar utrymme för att undvika trängsel,
 4. håller digitala möten,
 5. erbjuder möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten och erbjuder handsprit, samt
 6. undviker att flera personer samlas, särskilt i trånga lokaler.

Ladda ner Håll avstånd-skyltar

Kommunen har tagit fram affischer för att påminna om att hålla avstånd och minska smittspridningen. Delta gärna i arbetet för att minska smittspridningen genom att skriva ut affischerna och sätta upp i din lokal.

Till dig som skriver ut i skrivare

Storlek A4 vinröd Pdf, 25.7 kB. (Pdf, 25.7 kB)
Stolek A4 ljusblå Pdf, 25.7 kB. (Pdf, 25.7 kB)
Storlek A4 organge Pdf, 25.7 kB. (Pdf, 25.7 kB)
Storlek A4 petroleum Pdf, 25.6 kB. (Pdf, 25.6 kB)

Affisch från Länsstyrelsen, max 8 personer Pdf, 49.7 kB. (Pdf, 49.7 kB)

Informationspaket till restauranger och butiker

För att underlätta för kommunens restauranger, caféer och butiker har vi tagit fram ett informationspaket. Det är budskap med påminnelser om att vara extra försiktig som gäst i café och restaurang eller som kund i butik. Affischer (en för restaurang och café samt en för butik), bordspratare samt golv-dekaler går nu att ladda ner och skriva ut eller beställa i kommunens servicecenter.

Beställ genom att maila info@almhult.se

Tillsynsvägledning gällande restauranger och krogar m.m.

Tillsynsvägledningen utgörs av frågor och svar och riktar sig i första hand till de kommunala tillsynsmyndigheterna men även till länsstyrelserna. Vägledningen kan även vara ett stöd för de som driver serveringsställen.

Läs Folkhälsomyndighetens frågor & svar om de aktuella reglerna för restauranger, krogar m.m Länk till annan webbplats.

Läs även Livsmedelsverkets frågor & svar för de som arbetar med livsmedel Länk till annan webbplats.

Detta gäller i Kronoberg för provtagning

Lämna prov för covid-19

Om du är sjuk och vill veta om det är covid-19 kan du ta ett så kallat PCR-prov. Provet visar om du har en pågående infektion av covid-19.
Läs mer på 1177.se/kronoberg Länk till annan webbplats.

Reseintyg

På Folkhälsomyndighetens hemsida finns information om företag med egen testkapacitet för att utfärda reseintyg. Länk till annan webbplats.

Viktiga länkar för dig som företagare

För att underlätta din informationsinhämtning som företagare har vi samlat några viktiga länkar där du kan hålla dig kontinuerligt uppdaterad:

Myndighetsinformation - Här hittar du som företagare samlad och viktig information från myndigheter

Verksamt.se

Verksamt.se har samlat information från myndigheter som är viktig för dig som företagare att känna till i samband med det nya coronaviruset och sjukdomen covid-19
Läs mer på verksamt.se Länk till annan webbplats.

Regeringen

regeringen.se/foretag Länk till annan webbplats. finns samlad information om de åtgärder som regeringen vidtagit för att mildra virusutbrottets konsekvenser för jobb och företag i Sverige.
Läs pressmeddelande 9 november här Länk till annan webbplats.

Folkhälsomyndigheten

Information och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten.
Läs Folkhälsomyndighetens rekommendationer Länk till annan webbplats.

Läs även Folkhälsomyndighetens frågor & svar om de nya reglerna för restauranger, krogar m.m. Länk till annan webbplats.

Krisinformation.se

Samlad krisinformation från svenska myndigheter.
Ta del av samlad krisinformation Länk till annan webbplats.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap - MSB

Minska covid-19-spridningen: MSB:s råd, tips, och exempel för dig som verksamhetsansvarig Länk till annan webbplats.

Skatteverket

Företag som har fått betalningsproblem som en direkt konsekvens av coronaviruset kan söka anstånd hos Skatteverket med betalningen.
Information och blankett för ansökan Länk till annan webbplats.

Tillväxtverket

Tillväxtverket hanterar ansökan om Korttidspermittering och har information och stöd som kan hjälpa dig hantera förändringar på grund av covid -19-utbrottet.
Läs Tillväxtverkets information Länk till annan webbplats.

Arbetsförmedlingen

Här finns samlade frågor och svar kopplat till att säga upp personal eller permittera med anledning av coronaviruset.
Läs mer på arbetsförmedlingen.se Länk till annan webbplats.

Livsmedelsverket

Frågor och svar för de som arbetar med livsmedel Länk till annan webbplats.

Finansiering för dig som är företagare

Almi

Almi erbjuder affärsutveckling och finansiering till företag som vill växa och utvecklas.
Läs mer på almi.se/kronoberg Länk till annan webbplats.

Finansieringsöversikt Kronoberg
Bidrag, lån och ägarkapital i Kronoberg.
Läs mer om bidrag, lån och övrig finansiering på almi.se Länk till annan webbplats.

Övrig information för dig som är företagare

Arbetsrättsliga frågor

Vid arbetsrättsliga frågor hänvisar vi till respektive medlemsorganisation.
Se Svenskt näringslivs lista:
www.svensktnaringsliv.se/medlemsorganisationer/ Länk till annan webbplats.

Försäkringskassan

Försäkringskassan har information om smittbärarpenning, reseersättning, sjukpenning och ersättning för vab.
Här hittar du vad som gäller hos Försäkringskassan Länk till annan webbplats.

Svenskt Näringsliv

Svenskt Näringsliv för dialog med regeringen angående de negativa konsekvenserna Corona medför för svenska företagare.
Det här gör Svenskt Näringsliv Länk till annan webbplats.

Företagarna

Företagarna har sammanställt flera olika filmer.
Se filmerna på foretagarna.se/foretagarna-play Länk till annan webbplats.

Besöksnäringen – Visita medlemskap

Visita är bransch- och arbetsgivarorganisation för den svenska besöksnäringen

Till toppen