Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Tänk på miljön — tvätta bilen utan att skada naturen

När du tvättar din bil på gatan eller på din asfalterade garageinfart, rinner vattnet ner i dagvattenbrunnar. Därifrån förs tvättvattnet oftast helt orenat ut i en sjö eller vattendrag. Tvättvattnet innehåller tungmetaller, olja och andra kemikalier som är skadliga för oss människor och för livet i våra sjöar, åar och hav.

Tips på hur du kan tvätta bilen utan att skada naturen:

  • Tvätta inte bilen på gatan eller på asfalterad mark. Tvättvattnet rinner ner i gatubrunnarna och hamnar orenat i ett vattendrag. Oljor, smörjmedel, fetter, giftiga metaller, gummirester och avfettningsmedel är exempel på ämnen som följer med tvättvattnet rakt ut i vattendragen.
  • Tvätta i första hand bilen i en tvättanläggning eller gör-det-själv-hall, där renas det miljöfarliga tvättvattnet i en anläggning med bland annat oljeavskiljare.
  • Om du vill tvätta din bil hemma någon enstaka gång, ställ den då på en gräsyta eller en grusad yta! På så sätt har naturen en viss möjlighet att bryta ner föroreningarna.
  • Tvätta med såpa, diskmedel eller miljöanpassat schampo. Använd inte avfettningsmedel.

Läs mer här.

Nyhet
Publicerad:
Till toppen