Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Ny tillfällig lag gällande smittskydd på restauranger och caféer – hjälp din restaurang att följa reglerna

Den 1 juli 2020 börjar en ny lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen gälla. Den gäller till den 31 december 2020.
Lagen tar sikte på verksamheter som har serveringsställe.

Med uttrycket ”serveringsställe” avses i den nya lagen en verksamhet där det bedrivs näringsverksamhet som består i att servera mat eller dryck till allmänheten och där möjlighet ges till att äta på stället.

Den som driver ett serveringsställe ansvarar för att trängsel undviks i lokalen och tillhörande områden utomhus.

Kommunens miljö- och byggnämnden är ansvarig tillsynsmyndighet enligt den nya lagen och ska därför kontrollera att lagen efterlevs. Syftet med kontroll är att trängsel inte ska uppstå i berörda verksamheter inom kommunen, detta för att förhindra smittspridningen av covid-19.

Om miljö- och byggnämnden bedömer att verksamhetsutövaren inte vidtagit tillräckliga åtgärder enligt lagen, kan den fatta beslut om föreläggande med åtgärdskrav med eller utan vite eller att stänga ner verksamheten genom ett beslut om förbud mot att bedriva verksamheten. Nämnden har delegerat beslutanderätten till inspektörer och ordföranden för att snabba beslut ska kunna fattas.

Om du anser att ett serveringsställe inte följer lagen kan du anmäla detta genom att mejla till mob@almhult.se eller ringa till kommunen växel, telefonnummer 0476-550 00.

Miljö- och byggnämnden har inte tillsyn över trängsel på till exempel badplatser, i butiker och offentliga tillställningar.

Klagomål på trängsel på annan plats än servering
Det är var och ens ansvar att följa Folkhälsomyndighetens föreskrifter om covid-19 (HSLF-FS 2020:12). Det finns inte någon utpekad myndighet som ansvarar för kontroll av föreskrifterna. Miljö- och byggnämnden har inte någon möjlighet att följa upp eller ingripa vid klagomål om att föreskrifterna inte följs.

Däremot kan dessa föreskrifter ibland överlappa förbudet mot allmänna sammankomster och offentliga tillställningar på fler än 50 personer. I dessa fall är det polisen som är behörig myndighet. Mer information finns på polisens hemsida: https://polisen.se/aktuellt/nyheter/2020/mars/ytterligare-begransade-mojligheter-till-allmanna-sammankomster-och-tillstallningar/

Nyhet
Publicerad:
Till toppen