Nu ska vi förbättra vår miljö!

I kommunen finns många enskilda avlopp – och flera är gamla och renar dåligt. Avlopp med dålig reningsförmåga kan orsaka övergödning i våra sjöar samtidigt som de är en risk för smittspridning, bland annat genom förorening av dricksvatten-brunnar.

Därför ska samtliga enskilda avlopp i kommunen inventeras. De avlopp som inte är godkända måste åtgärdas. Inventeringen kommer att ske områdesvis och information kommer att skickas ut till fastighetsägare inom aktuellt område. Läs mer om vilket område som är aktuellt.


Nyhet
Publicerad: