Fjäderfän och tama fåglar får nu gå utomhus igen

Under hösten och vintern cirkulerade fågelinfluensan bland både vilda och tama fåglar. Det gjorde att Jordbruksverket höjde skyddsnivån och uppmanade alla att hålla sina fjäderfän inomhus. Nu har Jordbruksverket lättat på skyddsnivån, till nivå 1. Detta gäller tillsvidare.

Det innebär att fjäderfän och andra tama fåglar får gå utomhus igen. Det blir också tillåtet att anordna utställningar, tävlingar och liknande arrangemang.

Foder och vatten ska fortfarande vara under tak eller under ett skydd utomhus. Fjäderfän som hålls utomhus för att producera livsmedelsprodukter för försäljning ska hållas inhägnade.

Läs mer här:

http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/sjukdomarochsmittskydd/smittsammadjursjukdomar/fagelinfluensa.4.4eea2b6311f3b931ba4800054.htmllänk till annan webbplats

http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/sjukdomarochsmittskydd/smittsammadjursjukdomar/fagelinfluensa/fagelinfluensaisverige.4.1295021588ef860799e614.htmllänk till annan webbplats

Nyhet
Publicerad: