Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Älmhults kommun - vägvisare för omställning till fossilfria fordon

Älmhults kommun har under åren 2012-2018 medverkat i GreenCharge-projektet, ett demonstrationsprojekt tillsammans med 25 medlemskommuner och landsting som syftar till att ställa om fordonsflottan att bli fossilfri. Projektet avslutas på torget den 29 september 2018, klockan 12.45.

Projektet avslutas nu med en Roadshow där alla medlemskommuner besöks och resultat under projekttiden presenteras för respektive kommun.

Den 29 september är det dags för Älmhults kommun.
Plats: Torget i Älmhult, klockan 12.45.

Medverkar gör bland annat: Eva Ballovarre, kommunstyrelsens ordförande / Cecilia Axelsson, miljöstrateg i kommunen och Jonas Lööf projektansvarig GreenCharge och verksamhetsledare Miljöfordon Sverige

Testa elcyklar

Möt även GreenCharge och Miljöfordon Sverige på Torget i Älmhult mellan klockan 10.00-14.00 där vi finns med utställning av el- och biogasbilar, elcyklar, eldriven moped med mera och besvarar frågor om gröna fordon och drivmedel.

Om projektet

Projektet har förutom från medlemmarna fått stöd från bland annat Energimyndigheten, Region Kronoberg, Region Blekinge, Region Jönköping, Regionförbundet i Kalmar län, samarbetsparter från näringslivet med flera.

Projektet har resulterat i följande erfarenheter för Älmhults kommun att arbeta vidare med:

Fortsätt att ställa om den egna fordonsflottan till 100 procent förnybart

Älmhults kommun har kommit en bit på vägen med en andel på 21 procent fossiloberoende fordon när det gäller personbilar och lätta lastbilar, det ger en 116:e plats bland Sveriges 290 kommuner som har ett genomsnitt på 35,9 procent fossiloberoende fordon. Kommunens nya handlingsplan för omställning till fossiloberoende fordon till senast år 2025 är ett föredöme i kommunsverige.

Uppmuntra företag och allmänhet att också bli en del av lösningen

Nödvändigt då kommunen har endast en procent av alla fordon i kommunen som geografiskt område. Idag har Älmhults kommun en andel på 8,0 procent fossiloberoende fordon, vilket ger en 67:e plats bland Sveriges 290 kommuner som har ett genomsnitt på 7,2 procent fossiloberoende fordon.

Fortsätt vara en katalysator för utbyggnad av grön infrastruktur

Kommunens vilja har möjliggjort flera publika laddstationer och tidigare en biogastankstation. Fortsätt driva på för och underlätta en grön utbyggd infrastruktur.

Nyhet
Publicerad:
Till toppen