Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Älmhults kommun lanserar miljöplan

Den 1 juni lanseras kommunens första miljöplan i Stinsahuset klockan 13.30. Miljöplanen, Miljöplan 2030, antogs den 23 april av kommunfullmäktige.

Kom och lyssna vilka utmaningar som kommunen står inför och vilka mål och lösningar vi behöver fokusera på för att nå ett hållbart samhälle. Miljöplanen ska fungera som en gemensam platt­form för ett viktigt förändringsarbete. Den visar vad vi ska uppnå och göra på lokal nivå för att minska miljöpåverkan ur ett lokalt, regionalt, nationellt och globalt perspektiv.

– Med den här planen tar vi ett steg framåt i miljö- och hållbarhetsarbetet, säger Eva Ballovarre (S), kommunstyrelsens ordförande. Det känns viktigt och bra att vi nu har en gemensam plattform för miljöarbetet som är lätt att följa upp och utvärdera.

Syftet med miljöplanen

Syftet med miljöplanen är att peka ut riktningen för kommunens miljöarbete fram till år 2030. Vår stora utmaning är att samtidigt som vi vill växa som kommun så ska vi behålla eller förbättra de värden som skapar en hållbar livsmiljö och god livskvalitet för våra kommuninvånare. Miljöplanen ska bidra till att göra Älm­hult till en ännu mer välkomnande, hållbar och attraktiv kommun.

Program 1 juni, 13.30 – 14.00

  • Introduktion av oppositionsråd Elizabeth Peltola (C)
  • En lokal plan för globala utmaningar, miljöstrateg Cecilia Axelsson
  • Frågor och diskussion med tjänstemän och lokala politiker

Kontaktperson:
Cecilia Axelsson miljöstrateg, Älmhults kommun, Tfn: 0476-55 075

Från vänster: Daniel Persson (miljö- och hälsoskyddsinspektör), Helena Gunnarsson (VA-ingenjör, Henrik Johansson (stadsarkitekt), Paul Robertsson (utvecklingschef), John-Arne Sandström (skogschef), Elizabeth Peltola (oppositionsråd (C), Cecilia Axelsson (miljöstrateg), Kristin Täljsten (VA-chef), Eva Ballovarre (kommunstyrelsens ordförande (S). Även representanter från socialförvaltning och utbildningsförvaltning har deltagit i framtagandet.

Nyhet
Publicerad:
Till toppen