Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan
Träd

Våra träd är viktiga

Träd i stadsmiljö har en stor betydelse för en attraktiv miljö, för den biologisk mångfalden och för oss människor. Nu ser vi över 1100 träd i centralorten Älmhult med hjälp av trädinventerarna Elin Rowicki och Johan Östberg från Trädkonsult AB. De är specialister på hur träd mår och utvecklas och kan beräkna hur träden på bästa sätt kan hjälpa människor och djur att få en riktigt bra miljö.

Träden utgör boplats för många fåglar och insekter. De ger oss också en grön och skön miljö för rekreation.

Ekosystemets lungor

Förutom att träd ger en vacker och trivsam stadsmiljö att vistas i med skugga och svalka på sommaren så jobbar träden för fullt med att producera syre och rena luften. Träden binder små partiklarna av luftföroreningar som fastnar på löv och barr. Det i sin tur gör att det blir mindre farliga partiklar i luften som människor och djur andas in.

- De lagrar koldioxid så man kan säga att träden är ekosystemets lungor. En del i vårt jobb är just att beräkna hur mycket föroreningar som träden, Älmhults lungor, kan ta hand om, säger Johan.

Hur mår träden?

För att kunna räkna ut hur mycket föroreningar träden har ser man över vilka arter som finns och vilken stamdiameter, höjd- och krondiameter träden har. Måtten ger en bra överblick över trädens livskraft, funktion och vilka behov de har för att fortsätta må bra.

- Det vi gör är lite som en hälsoundersökning, fast för träden. Vi ser även om träd är gamla eller sjuka och kan på så vis räkna ut hur många nya träd som behöver planteras för att de fortsatt ska kunna hjälpa till att suga åt sig de föroreningar som släpps ut på orten, förklarar Elin

Planeringsunderlag för parker och ny grönplan

- Resultatet vi får fram med hjälp av Elin och Johan ska användas som planeringsunderlag för parker och den kommande grönplanen. Tanken är att Älmhult ska vara rik på olika arter av träd i varierande ålder. Vi hoppas också att kunskapen och intresset kring våra träd och deras ekosystemtjänster ska växa, säger Ingela Thulander parkförvaltare.

Nyhet
Publicerad:
Till toppen