Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Skräpet på gatan är räknat

Hur mycket skräp slängs det på marken egentligen? Var samlas det någonstans och vad är det för typ av skräp? I somras gjordes Älmhults första skräpmätning för att ta reda på hur stort problemet är.

Skräp

Mätningen genomfördes under två veckor i juni 2021 i Älmhult kring torget, Björkparken, Nicklabacken och kring vattentornet. Arbetet utfördes av feriepraktikanter enligt en metod som är framtagen av Håll Sverige rent.

Resultatet från skräpmätningen visar att fimparna står för 42 procent av skräpet i centralorterna. Plast kommer på andra plats med 40 procent. 40 procent av plastskräpet var godis-/snacks-/glassförpackningar. Det var i genomsnitt 1,58 skräpföremål per 10 m2.

Fler mätningar kommer att genomföras under följande år för att följa upp om utvecklingen går åt rätt håll.

– Det är svårt att säga hur vi ligger till efter bara en mätning. Men jämför vi med snittet för parker och tätorter i Sverige ligger vi bra till, säger Cecilia Axelsson, miljöstrateg. Under 2018 mätte 19 kommuner nedskräpningen i sina stadsmiljöer. I genomsnitt fanns det 5,72 skräpföremål per tio kvadratmeter.

Fimpen - värsta skräpet

I den nationella skräpmätning som gjordes 2020 stod fimparna för 62 procent av allt skräp. Snus kommer på andra plats med 14 procent. I Älmhult stod fimpar för 42 procent och snus för 4 procent av skräpet.

Fimparna ligger och skräpar överallt på gator och torg, och slinker lätt ner i dagvattenbrunnar och vidare ut i havet. Dessutom är cigarettfiltrer gjort av en slags plast som inte bryts ner i naturen. I filtret fastnar tobakens farliga ämnen för att de inte ska nå rökarens lungor. Men dessa ämnen är ju också farliga för naturen. Bland annat kadmium som också finns i batterier.

- Det tar något år för en slängd fimp att sönderdelas till mikroplast och det tar nästan 100 år innan mikroplasten försvinner, om den ens gör det, säger Cecilia Axelsson, miljöstrateg Älmhults kommun.

Fimpa rätt

- Det är viktigt att fimparna hamnar på rätt ställe och inte i vår miljö. Släck fimpen mot marken och släng sedan i en av våra galvade papperskorgar. Vi har valt att inte ha speciella askkoppar i offentlig miljö eftersom vi kan använda våra vanliga papperskorgar. Fimpar sorteras som restavfall, säger Ingela Thulander, parkförvaltare

Om fler slänger sin fimp på rätt ställe så får vi inte bara en trivsammare stadsmiljö, vi skyddar även livet i sjöar och hav och kommunen behöver inte lägga skattepengar på att städa upp fimparna.

Just nu finns ett lagförslag som gör det straffbart att slänga fimpar där de inte hör hemma. I EU-direktivet om åtgärder för engångsprodukter av plast kommer också ett producentansvar för fimparna att införas.

Tack till dig som värnar om miljön

Tack för att du värnar om vår gemensamma miljö och hjälper till att minska nedskräpningen.

Läs mer om Älmhults kommuns arbete med nedskräpning här:

Håll Älmhult rent

Mörkgrönt= ej nedskräpad, grönt= något nedskräpat, gult= ganska nedskräpat

Nyhet
Publicerad:
Till toppen