Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Rädda bina i Älmhult

Rädda bina i Älmhult är ett projekt för att skapa ett blommande, surrande och attraktivt Älmhult. Under 2021-2022 kommer kommunen tillsammans med lokala aktörer erbjuda föreläsningar, vandringar, visningsängar och andra aktiviteter för att sprida kunskap kring ängsbruk och pollinatörer.

Ungefär var tredje tugga av det vi äter är pollinerad av ett bi. Utan bin skulle det bli väldigt tomt i frukt- och grönsaksdisken när vi handlar. Men nu behöver de hjälp - av de 300 arter av vildbin i Sverige är mer än 100 arter hotade eller har redan försvunnit. Det är dags att vända den trenden!

- Med projektet vill vi sprida kunskap om bin och inspirera till vad vi tillsammans kan göra för att hjälpa dem. Genom föreläsningar, information, vandringar och andra aktiviteter kommer invånare, företag och organisationer få möjlighet att få ökad kunskap om bin och andra pollinatörer och behovet av ängar, säger Cecilia Axelsson, miljöstrateg.

Från gräsmattor till ängar

För att gynna pollinerare och andra insekter kan vi omvandla gräsytor till blommande ängar. Gräsmattor är ofta mycket artfattiga miljöer och består ibland bara av en eller ett par gräsarter. Blommor hinner inte gå i blom innan de klipps av.

Genom att låta gräsytor utvecklas till ängar eller åtminstone låta gräsmattornas växter blomma innan de klipps gynnar vi humlor, fjärilar och bin.

Detta gör Älmhults kommun

Kommunen ska i sommar genomföra en inventering av gräsytor i centralorten för att hitta lämpliga ytor att omvandla till blommande ängar.

- Vi kommer att låta gräset växa sig högre än vanligt på utvalda ytor för att bättre kunna genomföra inventering av ekologiska värden, säger Ingela Thulander, parkförvaltare.

Alla kan göra något

Alla, invånare, företag och organisation, har möjlighet att hjälpa till att rädda bina.

- Tre insatser som i all sin enkelhet bidrar till att skapa en bättre miljö för vilda pollinerare är att låta en del av gräsmattan bli äng, plantera bivänliga blommor och välja ekologisk mat, säger Ulla Rundlöf från Naturskyddsföreningen Linnébygden.

Var med du också!

Vi vill nu nå ut till fler organisationer, invånare och företag att vara med och bidra med räddningsinsatser. Kontakta oss gärna om ni vill sprida just ditt goda exempel.

Tillsammans kan vi BI-dra till ett surrande, blommande och attraktivt Älmhult!

Projektet Rädda bina i Älmhult kommer att pågå under 2021–2022. Bakom projektet står Älmhults kommun i samverkan med Naturskyddsföreningen Linnébygden och Älmhults Hembygdsförening. Projektet är finansierat av ett statligt bidrag för lokala naturvårdsinsatser (LONA).

Andra organisationer som redan visat intresse att vara med och att bidra med räddningsinsatser för bin eller kunskapsspridning är Älmhults Biodlarförening, Älmhults Trädgårdsförening, Älmhults biodlarförening, IKEA Handelsplats, Hotell & Pensionat Björkelund, Studieförbundet Vuxenskolan, Studiefrämjandet, Linnés Råshult och Cafe Muff.

Läs mer på www.almhult.se/raddabina Länk till annan webbplats. om planerade räddningsinsatser, föreläsningar, vandringar och andra aktiviteter i maj-sep 2021.

Nyhet
Publicerad:
Till toppen