Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan
Skylt med texten: Här klipper vi inte gräset, för att Bi-dra till mångfald!

Inventering av gräsytor pågår

Nu pågår en inventering av kommunala gräsytor i centralorten för att identifiera lämpliga ytor att omvandla till ängar. Genom att låta gräsytor utvecklas till ängar eller åtminstone låta gräsmattornas växter blomma innan de klipps gynnar vi humlor, fjärilar och bin.

Gröna öknar

Gräsmattor är ofta mycket artfattiga miljöer och består ibland bara av en eller ett par gräsarter. Blommor hinner inte gå i blom innan de klipps av. Genom att låta dem utvecklas till ängar eller åtminstone låta gräsmattornas växter blomma innan de klipps gynnar vi humlor, fjärilar och bin.

En tredjedel av allt du äter har pollinerats. I Sverige finns cirka 300 arter av vildbin och majoriteten av dessa har ängar om födo- och boplats. Likaså är ängarna viktiga för många fjärilar, varav flera är utrotningshotade, precis som många vildbin.

Inventering pågår

Kommunen kommer i sommar att genomföra en inventering av gräsytor i centralorten för att identifiera lämpliga ytor att omvandla till ängar. På utvalda ytor har vi låtit gräset växa sig högre än vanligt för att bättre kunna genomföra inventeringen av ekologiska värden.

- När gräset har vuxit upp kan vi se vilka växter som kommer fram. Efter det görs en bedömning av vilka ytor som kan bli ängar i stället för välklippta gräsmattor, säger Tobias Ivarsson som inventerar kommunens gräsytor.

Bara genom att låta bli att klippa en liten grönyta vid korsningen Källargatan och Östergatan har Jenny och Tobias hittat Rovstekel, guldstekel, sidenbi, tapetserarbi och blodsandi. Det är bara några av alla pollinerare som har hittat dit.

Värdefull rekreationsmiljö

Gräs som vajar i vinden, örter som blommar, färger som skiftar över året, fjärilar som flyger, bin som surrar och fåglar som kvittrar. Ängen är en värdefull miljö för skönhet och avkoppling. Den sänker tempot i kroppen och ger möjlighet för oss människor att knyta ann till naturen runtomkring oss. Ängar och högre gräs är dessutom mer torktåliga än kortklippta gräsmattor som en torr sommar blir till bruna gräsmattor.

Om projektet Rädda bina

Rädda bina i Älmhult är ett projekt för att skapa ett blommande och surrande Älmhult. Under 2021-2022 kommer kommunen tillsammans med lokala aktörer erbjuda olika aktiviteter för att sprida kunskap kring ängsbruk och pollinatörer. Inventeringen av gräsytor är en del i detta projekt.

Lär dig mer och läs om projektet Rädda bina på
www.almhult.se/raddabina Länk till annan webbplats.

Nyhet
Publicerad:
Till toppen