Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Elda rätt! Mer värme - mindre sot

Genom att tillämpa nya rön om vedeldning kan du spara ved och minska utsläppen av sot och andra luftföroreningar. Den största förändringen är att veden tänds uppifrån med braständare istället för underifrån med tidningspapper. Braständare finns att köpa i bland annat dagligvaruhandel och består oftast av träfiberbricketter som är indränkta i vegetabilisk olja.

En stor mängd, kanske den största mängden, utsläpp sker vid upptändning av brasan. Den nya metoden gör att förbränningen blir mer fullständig vilket gör att utsläpp av sot och kolväten minskar avsevärt.  Förutom miljövinster och mindre vedförbrukning, gör detta att kaminluckor inte behöver putsas lika ofta.

Fem kommuner i Kronobergs län går nu ut med en gemensam broschyr om hur du kan elda på ett bättre sätt för att skona miljö och grannar. Broschyren beskriver vidare hur vedinlägg ska gå till, hur man kontrollerar att det inte bildas sot och hur man ska hantera veden. Det finns också fakta om sot och hur det påverkar snösmältningen i Arktis.

Nyhet
Publicerad:
Till toppen