Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Bidrag för lokala naturvårdssatsningar (LONA)

Staten har avsatt pengar för att stimulera kommuners och ideella föreningars långsiktiga naturvårdsengagemang. Detta är även ett sätt att bidra till att vi når våra miljökvalitetsmål. Projekt kan få bidrag med upp till 50 procent.

Alla föreningar, intresseorganisationer, privatpersoner, stiftelser och kommuner kan söka bidrag för lokala naturvårdsprojekt. Alla kan komma med egna idéer på projekt eller samverka med kommunen för att genomföra projekt. Alla ansökningar görs till kommunen och kommunen är projektansvarig.

En ansökan varje år

Kriterier och mer vägledning hittar du på Naturvårdsverkets hemsida. På Naturvårdsverket hittar du också information om hur du registrerar ditt projekt i LONA-registret. Sista datum för ansökan är 1 december varje år inför det kommande året.

LONA-projekt i Älmhult kommun

Läs mer om Älmhults LONA-projekt under:
Projekt och inventeringar.

Till toppen