Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Vanliga frågor - och svar!

Här är några av de vanligaste frågorna inom bostadsnära natur. Hittar du inte det du söker är du välkommen att ringa oss på telefon 0476-550 00.

Det finns träd i närhet av min fastighet som står på kommunal mark som fäller löv som hamnar på min tomt de skuggar också min uteplats. Jag skulle vilja att man beskär eller tar ner dem.

Stadens träd och buskar har många funktioner i stadsmiljö. De bildar gröna rum och är den gröna miljöns viktigaste element för detta. Skugga och löv är inget skäl till beskärning eller nedtagning. Att det blåser löv och kvistar är något man får räkna med, sådan är naturen. Oavsett om det gäller frön från en äng två kilometer bort eller löv från närliggande träd som hamnar på din tomt så är det ditt ansvar.

Vi bor nära ett naturområde/skog och vi upplever att där inte blivit röjt på länge. När kommer kommunen och gör det?

Naturområde och skogar är de mest skötselextensiva områdena vi har. Det är inte meningen att det ska klippas gräs eller röjas sly. Det får sköta sig själva mer eller mindre. Underhållet består av gallring och viss fällning som görs i intervall på 5-20 år. Kommunala gång- och cykelvägar hålls farbara och slaghackas i kanten en gång per år.

Ogräset från kommunens mark växer in i min häck/staket. Varför röjer/trimmar kommunen inte intill mitt staket/häck?

Är det ditt eget staket/häck bör du själv hålla efter ytan närmast. Vill du att ytan närmast ska skötas på annat sätt får du själv stå för det.

Jag har grenar från buskar/träd på kommunens parkmark som inkräktar på min tomt. Jag anser att det kan falla för det lutar mot min fastighet jag vill att kommunen tar ner trädet.

Vi fäller eller beskär inte friska träd i onödan. Först och främst vill vi att du anmäler det via vår felanmälan. Därefter gör vi en riskbedömning, grundad på statusen på grenar och träd i övrigt. Om vi gör bedömningen att ett träd är angripet eller att det finns risk vid stark blåst att det ska ramla så utför vi arbetet själva.

Kan inte kommunen plantera nya träd eller anlägga en rabatt på ett visst ställe?

Vi tar gärna emot förslag och idéer från medborgarna. Om det finns budget och vi anser att det är ett bra förslag så är det inte alls omöjligt att vi förverkligar önskemålet.

Jag vill ha lite trädgårdsarbete utfört på min privata tomt. Kan kommunen hjälpa mig med detta?

Parkavdelningen erbjuder inte trädgårdsskötsel eller trädgårdsanläggning till privata fastighetsägare. Vi får inte konkurrera med andra företag.

Grannens häck skymmer sikte vid min utfart. Kan kommunens parkavdelning åtgärda detta?

Vår rutin är att vi meddelar fastighetsägaren om häcken, gör en uppföljning efter en månad. Om inte häcken är åtgärdad lämnas ärendet över till Miljö och Bygg som har myndighetsåtagande i sådana ärenden.

Får jag lagra ved eller kompost på parkmark utanför min tomtgräns?

Nej du får inte använda allmän parkmark för privata upplag.

Till toppen