Bostadsnära natur

Med den bostadsnära naturen menar vi de mindre grönområdena eller skogsdungarna i direkt anslutning till våra bostäder. Det kan också vara gröna stråk mellan bebyggda områden.

Den bostadsnära naturen är just på grund av sin närhet särskilt viktig. Det är där de flesta skogsbesöken görs. Där finns ibland också höga naturvärden och värdefulla kulturmiljöer.

Med de naturgivna förutsättningarna samt rätt avvägningar för naturvärden och sociala värden kan vi skapa en rekreationsmiljö som är anpassad efter människors behov, men där vi också värnar andra värden.

Vanliga frågor och svar

Här är några av de vanligaste frågorna vi får inom bostadsnära natur. Klicka för att läsa svaret!

  • Det finns träd i närhet av min fastighet som står på kommunal mark som fäller löv som hamnar på min tomt, de skuggar också min uteplats. Jag skulle vilja att man beskär eller tar ner dem. Till svar.
  • Vi bor nära ett naturområde/skog och vi upplever att där inte blivit röjt på länge. När kommer kommunen och gör det? Till svar.
  • Ogräset från kommunens mark växer in i min häck/staket. Varför röjer/trimmar kommunen inte intill mitt staket/häck? Till svar.
  • Jag har grenar från buskar/träd på kommunens parkmark som inkräktar på min tomt. Jag anser att det kan falla för det lutar mot min fastighet, jag vill att kommunen tar ner trädet. Till svar.
  • Kan inte kommunen plantera nya träd eller anlägga en rabatt på ett visst ställe? Till svar.
  • Jag vill ha lite trädgårdsarbete utfört på min privata tomt. Kan kommunen hjälpa mig med detta? Till svar.
  • Grannens häck skymmer sikte vid min utfart. Kan kommunens parkavdelning åtgärda detta? Till svar.
  • Får jag lagra ved eller kompost på parkmark utanför min tomtgräns? Till svar.