Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Köldmedier

Köldmedier används i bland annat kylar, frysar, luftkonditioneringsanläggningar och värmepumpar. En anläggning som innehåller köldmedier med en sammanlagd mängd på mer än 14 ton CO2e (koldioxidekvivalenter) måste anmälas till miljö- och byggförvaltningen.

Årsrapportering

Operatören har skyldighet att lämna in en sammanställd årsrapport om man har ett eller flera aggregat som innehåller minst 5 ton koldioxidekvivalenter, och där den sammanlagda mängden f-gaser är 14 ton koldioxidekvivalenter eller mer. Rapporten ska skickas till miljö- och byggförvaltningen senast den 31 mars året efter det kalenderår som redovisas. Det kylföretag du anlitar kan lämna de uppgifter du behöver. Om du anlitar flera olika kylföretag under året måste du själv sammanställa uppgifterna.

Installation av ny anläggning och byte av köldmedium

Miljö- och byggförvaltningen ska informeras i god tid innan en installation av nya aggregat eller vid konvertering av befintliga aggregat. Detta gäller om aggregatet innehåller f-gaser med 14 ton koldioxidekvivalenter eller mer. Informationen ska lämnas för att miljö- och byggförvaltningen ska ha möjligheter att ha synpunkter på valet av teknik och köldmedium.

Skrotning

När du ska skrota en anläggning eller utrustning måste du anlita en certifierad tekniker. Det är du som operatör som ansvarar för att köldmedierna har tagits omhand på ett kontrollerat sätt. Skrotningsintyget ska godkännas och undertecknas av dig och skickas in till miljö- och byggförvaltningen och redovisning av skrotning ska även anges i årsrapporten. Det går också bra att skicka in skrotningsintyget direkt om hela anläggningen skrotas.

Miljösanktionsavgift

I vissa fall kan det bli aktuellt med en miljösanktionsavgift, det kan bero på att

  • anmälan av köldmedia har uteblivit
  • kraven på register inte har uppfyllts
  • kontroller inte har utförts
  • rapporten lämnas in för sent
  • du har använt ett icke-certifierat företag för kontrollen.

Avgifter

Miljö- och byggnämnden tar ut en avgift för hantering och registrering av årlig köldmedierapport i enlighet med Älmhults kommuns taxa för prövning.

Till toppen