Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Miljöskydd

Den yttre miljön ska skyddas från skador orsakade av miljöfarlig verksamhet. Miljöfarlig verksamhet ska därför lokaliseras där den gör minst skada. Befintliga och framtida förorenande utsläpp liksom övriga störningar från sådan verksamhet ska minimeras. Skador på människa och miljö, orsakade av kemiska produkter, ska förhindras.​

Det är miljö- och byggnämnden som utövar tillsynen över miljöskyddet i kommunen. Arbetet omfattar främst tillsyn av verksamheter som till exempel industrier, verkstäder, jordbruk, bensinstationer, motorsportbanor och skjutbanor. Vissa verksamheter måste ha tillstånd från länsstyrelsen medan det för andra typer av verksamheter krävs en anmälan till kommunens miljö- och byggnämnd innan verksamheten får påbörjas.

Som tillsynsmyndighet har miljö- och byggnämnden en skyldighet att se till att verksamheter i kommunen följer de miljökrav som anges i lagar, förordningar och föreskrifter. Ansvaret för brister och åtgärder ligger dock alltid på verksamhetsutövaren. Miljölagstiftningen omfattar främst miljöbalken med dess förordningar samt Naturvårdsverkets och Kemikalieinspektionens föreskrifter och allmänna råd.

Till toppen