Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Rädda bina i Älmhult

Rädda bina i Älmhult är ett projekt för att skapa ett blommande, surrande och attraktivt Älmhult. Under 2021-2022 kommer kommunen tillsammans med lokala aktörer erbjuda föreläsningar, vandringar, visningsängar andra aktiviteter för att sprida kunskap kring ängsbruk och pollinatörer.

Med projektet vill vi sprida kunskap om bin och inspirera till vad vi tillsammans kan göra för att BI-dra till ett surrande, blommande och attraktivt Älmhult. Var med du också! 

Genom föreläsningar, information, vandringar och andra aktiviteter kommer invånare, företag och organisationer få möjlighet att få ökad kunskap om bin, pollinatörer, ängsbruk med mera. Kontakta oss gärna om du eller din organisation vill vara med och sprida kunskap, anlägga fler ängar eller göra en annan räddningsinsats.

Pyssla egna bin

Förskolor och förskoleklasser som vill BI-dra med bin och andra pollinerare till torget - se längst ner för tips och inspiration. Läs mer här:

Uppdraget Pyssla binPDF (pdf, 1.3 MB)

Vad är på gång?

Det är flera aktiviteter på gång under 2021-2022 för ett blommande, surrande och attraktivt Älmhult. Föreläsningar, vandringar, visningsängar och andra aktiviteter under sommaren 2021 hittar du här:

Rädda bina - Program 2021

Tuffa tider för bin

Pollinerare som bin, fjärilar, blomflugor med flera trivs oftast bäst där det finns flera olika sorters blommande växter. Många växtarter är dessutom helt beroende av pollinerare, inte minst de som vi människor gärna äter, som till exempel äpplen och jordgubbar. Var tredje tugga mat är beroende av bin och deras pollinering. Utan bin skulle nästan 80 procent av den mat vi köper i affären försvinna.

Tyvärr är särskilt bina i Sverige idag hotade, en tredjedel av landets alla 300 arter av vilda bin är antingen redan utrotningshotade eller nära att bli det. En av anledningarna är att de blommande ängarna med nektar och pollen blir allt färre.

Det är dags att vända trenden!

Från gräsmattor till ängar

För att gynna pollinerare och andra insekter kan vi omvandla gräsytor till ängsytor. Gräsmattor är ofta mycket artfattiga miljöer och består ibland bara av en eller ett par gräsarter. Blommor hinner inte gå i blom innan de klipps av.

Genom att låta dem utvecklas till ängar eller åtminstone låta gräsmattornas växter blomma innan de klipps gynnar vi humlor, fjärilar och bin.

Detta gör kommunen

Kommunen kommer i sommar genomföra en inventering av gräsytor i centralorten för att identifiera lämpliga ytor att omvandla till ängar. På utvalda ytor kommer kommunen låta gräset växa sig högre än vanligt för att bättre kunna genomföra inventeringen av ekologiska värden.

Alla kan göra något

Alla har möjligheten att bidra till binas räddning, allt från invånare med balkong till företag med gräsytor. Att låta en del av gräsmattan bli äng, plantera bivänliga blommor eller bygga ett vildbihotell är tre insatser som i all sin enkelhet bidrar till att skapa en bättre miljö för vilda pollinerare.

Se fler tips och länkar under Relaterad information.

Var med du också!

Vi vill nu nå ut till fler organisationer, invånare och företag att vara med och bidra med räddningsinsatser. Kontakta oss gärna om ni vill sprida just ditt goda exempel.

Projektet Rädda bina i Älmhult kommer att pågå under 2021–2022. Bakom projektet står Älmhults kommun i samverkan med Naturskyddsföreningen Linnébygden, Älmhults Trädgårdsförening, Älmhults Biodlarförening och Älmhults Hembygdsförening. Projektet är finansierat av ett statligt bidrag för lokala naturvårdsinsatser (LONA).

Andra organisationer som redan visat intresse att vara med och att bidra med räddningsinsatser för bin eller kunskapsspridning är IKEA Handelsplats, Hotell & Pensionat Björkelund, Studieförbundet Vuxenskolan, Linnés Råshult, Älmhults biodlarförening, Café Muff, läs mer här.

Projekt - Pyssla bin

Vi efterlyser bin och andra pollinerare från barn i Älmhults förskolor och förskoleklasser. Alltså inte riktiga, men ihop pysslade av olika material. Det är bara fantasin som sätter gränser. I samband med ert pyssel kan ni passa på att prata med barnen om bin och pollinering. Syftet med att alla ser olika ut är att visa på den mångfald som finns i naturen, och att det finns mer som surrar än getingar och honungsbin. Läs mer om uppdraget härPDF (pdf, 1.3 MB).

Pysseltips med olika slags material

Laminera gärna pyssel i papper så håller de längre!

Tips på övningar och fakta kring pin och pollinering för barn

Koppling till lokala miljömål

Projektet knyter an till flera lokala, regionala och nationella miljö- och klimatmål, till exempel Agenda 2030.

Ett av målen i kommunen Miljöplan är att "Ekosystemtjänster ska bevaras och utvecklas i såväl grönområden som stadsmiljöer". Läs mer i kommunens Miljöplan 2030länk till annan webbplats.

Till toppen