Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Skräpplockardagar

Under två Skräpplockarveckor i april samlades allt möjligt in och slängdes på rätt ställe. Från fimpar, godispapper och plastförpackningar till en vägskylt.

Stort tack till alla - förskolor, skolor, föreningar, politiker, invånare, verksamheter med flera, som har hjälpt till att plocka skräp. Över 2000 barn i Älmhult var anmälda till Håll Sverige Rent.

Fortsätt ta hand om vår (din) närmiljö, tillsammans skapar vi ett renare Älmhult!

Läs mer om kommunens arbete med nedskräpning på www.almhult.se/hallalmhultrent. Länk till annan webbplats.

Skräpplockare på bilden nedan 1) Älmhults stadsvärdar på daglig verksamhet 2) Politiker 3) Gemöskolan 4) Parkförvaltningen och politiker 5) Parkförvaltningen 6) Föreningen Indian Cultural Association of Älmhult 7) Tjänstepersoner på Älmhults kommun

Ett konkret sätt att göra skillnad

Med Skräpplockardagarna stärker vi känslan av att det tillsammans går att göra skillnad. Många barn har fått kunskap om hur nedskräpning påverkar vår närmiljö och djuren. Kunskaper som de tar med sig och sprider till familj och vänner. Vi vet att ökad medvetenhet kring nedskräpning leder till ändrade attityder och beteenden.

Ett renare Älmhult ökar vår trivsel och trygghet i kommunen samt sparar pengar och miljö. Det är trevligare för alla att vistas på rena gator, torg och parker än där det är skräpigt och smutsigt. En ren miljö är en tryggare och trivsammare miljö för barn, vuxna och djur. Därför är det viktigt att motverka nedskräpning.

Läs mer om hur kommunen arbetar på olika sätt för ett renare Älmhult här, www.almhult.se/hallalmhultrent.

Håll Sverige har skapat ett läromedel Länk till annan webbplats. om nedskräpning som ger eleverna mer kunskap i ämnet och följer läroplanen.

Varför arbeta mot nedskräpning?

Skräp skadar, skräp kostar pengar och skräp skapar otrygghet. Helt i onödan. Därför är det viktigt att motverka nedskräpning.

Nedskräpning är ett problem som har betydligt större konsekvenser än man först tänker sig och dessa konsekvenser täcker hela hållbarhetsbegreppet.

  • Nedskräpning skadar miljön. Både den lokala miljön som förfulas, onaturliga ämnen som sprids, djur som skadas och i förlängningen globala konsekvenser med berg av plast som driver runt i våra hav.
  • Nedskräpning kostar pengar när kommuner ska städa upp, skattepengar som kunde använts till bättre ändamål. Nedskräpning kan även innebära indirekta kostnader då fastigheter förlorar i värde och då exempelvis turismen påverkas negativt.
  • Nedskräpning skapar även otrygghet, då det visat sig att nedskräpade miljöer leder till klotter och skadegörelse. Människor uppfattar helt enkelt det som okej att slänga skräp på en plats som redan är nedskräpad. Till slut förlorar vi respekten för platsen och den skräpiga platsen upplevs som otrygg.
  • Skräp är en produkt av vårt konsumtionssamhälle och ett felaktigt beteende – helt enkelt ett bortkastat avfall som istället borde återvinnas. Skräp är resurser som förslösas genom att de hamnar på fel ställe.

Vi tror att när vi tar ansvar för vår närmiljö och förstår vår egen roll ökar sannolikheten att vi även utvecklar en hållbar livsstil.

Ett skräpfritt samhälle är helt enkelt grunden för ett hållbart samhälle.

Till toppen