Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Om miljöspanarna

Älmhults barn och unga har en viktig roll i arbetet mot ett hållbart Älmhult (Miljöplan 2030 Länk till annan webbplats.) och syftet med Miljöspanarna är att barnen på ett engagerande, roligt och inspirerande sätt ska få chansen att lära sig mer om miljöfrågor. Syftet är också att stötta lärare och pedagoger att hitta sätt att arbeta med målen kring hållbar utveckling som finns inskrivna i läroplanen. Genom att samlas kring ett gemensamt tema får vi ökad kraft och fokus för olika miljöfrågor.

Hur funkar det?

Ambitionen är att varje läsår erbjuda alla elever att genomföra ett miljöspanaruppdrag. Uppdraget ska alltid vara aktuellt och kopplat till Älmhults kommuns pågående miljöarbete. Uppdraget är samma för alla årskurser, F-9, men spaningen anpassas efter årskurs. Delar i uppdragen kommer att vara obligatoriska.

Varför ska man vara med?

När man går med i Miljöspanarna får man inför varje läsår ett aktuellt miljöspanaruppdrag med lärarhandledningar, exempel på övningar att arbeta med i klassrummet och kopplingar till mål i läroplanen. Miljöspanarna underlättar för de lärare som på ett systematiskt sätt vill arbeta mot de kunskapsmål som miljö, klimat, energi och hållbar utveckling.

Efter årets genomförda uppdrag delas ”en uppmuntran” ut till de mest kreativa bidragen.

Till toppen