Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Cykelvänlig skola - för ökad cykling bland barn

Just nu peppar vi skolorna i Älmhults kommun att gå med i projektet Cykelvänlig skola. Där kan skolor anmäla sig och påbörja resan mot att bli ännu mer cykelvänliga och vi hoppas att flera av våra skolor tar chansen till det.

Syftet med projektet är att inspirera, peppa och leda skolor och föräldrar i arbetet mot att skapa säkra, trygga och hållbara resvanor för skolbarn.

Låt barnen styra – bli en cykelvänlig skola!

Cykelvänlig skola Länk till annan webbplats. är ett digitalt stöd till alla skolor som vill skapa säkra, trygga och hållbara resvanor för skolbarn. Utifrån en checklista med olika kriterier, ser skolorna sitt nuläge och kan sedan ta fram en handlingsplan för att stärka sitt arbete i att bli en cykelvänlig skola.

Vet du någon som borde ta del av inbjudan så finns den för nedladdning här: Officiell inbjudan Cykelvänlig skola Länk till annan webbplats.

Så funkar det

Anmälan till Cykelvänlig skola är kostnadsfritt och alla skolor är välkomna att delta. Anmälan är öppen från 16 augusti till 31 oktober. Skolor som anmäler sig har möjlighet att vara med och tävla om att bli utsedd till Årets mest cykelvänliga skola i november 2021. Vi hoppas såklart på en skola i Älmhults kommun!

Så här går det till att bli en Cykelvänlig skola:

  • Utse ansvarig – Skolan utser en ansvarig person eller arbetsgrupp som arbetar med frågan internt samt blir kontaktperson för Cykelvänlig skola.
  • Registrera er – Skolan registrerar sig på cykelvanligskola.se och fyller i checklistan som ger svar på hur cykelvänlig skolan är idag.
  • Sätt igång! I nästa steg sätter skolan upp en handlingsplan om hur de kan stärka sitt cykelfrämjande arbete utifrån de kriterier som saknas.
  • Plocka kriterier – Skolan kan använda sig av verktygslådan, bli inspirerad av andras arbete eller få coachning från projektteamet för att plocka fler kriterier och vara med och tävla om att bli årets Cykelvänligaste skola!

Tävling – Gå & cykla till skolan

Ett kriterium för att bli en cykelvänlig skola är att ha aktiviteter för att uppmuntra cykling. Ett sätt är att delta i Trafikkalenders tävling Gå & cykla till skolan. Under två valfria veckor i september-oktober samlar deltagande skolor in så många resepoäng som möjligt genom att elever och lärare går, cyklar eller reser kollektivt till och från skolan. Aktiviteten vänder sig årskurs F-6. Trafikkalendern har tagit fram resultataffischer och informationsmaterial.

Läs mer och anmäl din skola eller klass senast 18 oktober på www.gaochcykla.se Länk till annan webbplats..

Stöd i arbetet

Vi vill gärna jobba tillsammans med skolor för att skapa bättre
förutsättningar för barn att cykla till skolan. Kontakta gärna Kommunledningsförvaltningen (Miljöstrateg) eller Tekniska förvaltningen för stöd och råd för att bli en cykelvänlig skola. Se kontaktuppgifter till höger. Dela gärna med er av pågående aktiviteter för att sprida goda exempel och engagemang till andra skolor, mejla till cecilia.axelsson@almhult.se.

Varför vill vi främja barns cyklande

Det handlar om att skapa förutsättningar för bättre res- och rörelsevanor men också om att öka trafiksäkerheten vid skolor samt att öka kunskapen om resandets påverkan på miljö och hälsa. Projekt som det här ingår i Älmhults kommuns mål att vara fossiloberoende till 2030, liksom till målet att öka andelen som cyklar, går eller åker kollektivt.

Barnens hälsa
Barn i åldern 5–17 år behöver minst 60 minuters måttligt intensiv till mycket intensiv fysisk aktivitet om dagen. Cykling till skolan är ett bra sätt att få in daglig fysisk aktivitet!

Koncentrationen ökar
Fysisk aktivitet ger bättre studieresultat! Barn som rör sig på morgonen har lättare att koncentrera sig på skolarbetet och känner sig piggare när de börjar skoldagen.

Bättre skolmiljö
Utöver de positiva miljöeffekterna ökat cyklande ger innebär också varje barn som cyklar till skolan istället för att bli skjutsad en bil mindre som skapar otrygghet runt skolan på morgonen för alla andra barn som går och cyklar.

Stärkt självständighet och självförtroende
Genom att cykla till skolan kan barn lära sig om närmiljön och träna på sina cykel- och trafikfärdigheter, i samband med detta uppger många barn att de fått ett stärkt självförtroende och känner sig stolta över sin egen prestation och bidrag till miljön.

Gemenskap
Cykling till skolan tillsammans med andra barn från grannskapet eller klassrummet kan bidra till en stärkt gemenskap och nya vänskapsband.

Det är kul!
Många barn föredrar att cykla över andra färdmedel just för att det är roligt, man kan prata med andra och få chansen att "cykla av sig" på väg till skolan.

Vad gör Älmhult kommun?

Att få fler barn att cykla till skolan är förutom punkterna ovan helt i linje med kommunens Miljöplan. Därför försöker vi uppmuntra skolor att anmäla sig till projektet och har bland annat:

  • Vi ger stöd och tips till skolor som vill bli mer cykelvänliga. Se kontaktuppgifter till höger.
  • Vi bygger för hållbar och trygg trafik
    Älmhults kommun arbetar kontinuerligt för att skapa en tryggare trafikmiljö för cyklister och gående. 2021 har vi förlängt den befintliga gång- och cykelvägen som löper genom Paradiset och kopplat ihop denna med Ljungbyvägen. Genom denna åtgärd kan man som cyklist färdas på separerade cykelvägar och slipper ge sig ut i blandtrafiken på villagatorna. 2021/2022 kommer även Älmhults första cykelöverfart att anläggas. En cykelöverfart är ett slags övergångsställe för cyklister och innebär att bilisterna har väjningsplikt mot cyklisten. Mer info om denna kommer!
    I höst byggs även en efterlängtad cykelväg utmed väg 120 på en sträcka om 450 meter mellan Hallarydsvägen och den enskilda vägen norr om denna. Denna sträckning kopplar ihop Delary och Ryfors skola utan att man som cyklist behöver färdas på väg 120.


Till toppen