Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Agenda 2030 i skolan

Utbildning spelar en nyckelroll i arbetet med Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. För att visualisera arbetet med målen kan klasser och skolor låna kommunikationsmaterial i form av kuber, skyltar, arbetsböcker, cirkel och affischer.

Nyckeln till ett framgångsrikt genomförande av Agenda 2030 är att hela samhället deltar. Skolan har en central roll att sprida kunskap om de globala målen till eleverna så att vi tillsammans kan nå en hållbar och rättvis framtid.

Låna Agenda 2030-material

För att visualisera och kommunicera Agenda 2030 finns möjlighet för klasser och skolor att låna följande från kommunen:

  • Målen i form av kuber
  • Affischer med info om alla mål
  • Agenda 2030 cirkel
  • Målen i form av fyrkantiga skyltar
  • Arbetsböcker

Kontakta Cecilia Axelsson, miljöstrateg, cecilia.axelsson@almhult.se.

Decade of delivery and action

Om mindre än tio år ska de globala målen ha uppnåtts, men ännu är det en lång väg kvar att gå. Vi befinner oss i början av handlingens decennium, A Decade of delivery and Action. En ökad takt i genomförandet krävs om åtagandena ska kunna uppnås.

Under 2020-talet efterfrågar FN en ökad samverkan och ett ökat engagemang från såväl internationella organisationer, forskning, industri, civilsamhälle, kommuner och regioner.

10 tips till skolor i arbetet med de globala målen

Skolan berörs i olika delar av de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Miljöundervisning och lärande för hållbar utveckling är inskrivna i läro-, kurs- och ämnesplanerna. Tanken är att miljö- och hållbarhetsperspektiven jämte de historiska, internationella och etiska perspektiven ska genomsyra all undervisning oberoende av kurs eller ämne.

Naturskyddsföreningens sida finns 10 tips Länk till annan webbplats. hur man kan komma i gång och arbeta i skolan med Agenda 2030. Tips nummer 3 – Visualisera målen – görs enkelt genom att låna kommunens Agenda 2030 material, se ovan. För tips nummer 4, kontakta kommunens miljöstrateg.

Här finns övningar och lektioner för olika årskurser: www.globalamalen.se/skola/skolmaterial/

Information om målen till pedagoger:

https://www.skolverket.se/om-oss/var-verksamhet/hallbar-utveckling-och-miljo/agenda-2030-utbildning-och-hallbar-utveckling


Till toppen