Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Hållbart resande i Älmhult

Att se över dina resvanor är en god investering, mer än bara ekonomiskt. Om du cyklar eller går släpper du inte ut avgaser. Men framförallt mår du bättre.

En stor andel av bilresorna som görs i kommunen är pendlingsresor, arbetsresor eller korta resor inom tätorten. Resor som i de flesta fall skulle kunna ersättas med gång, cykel eller kollektivtrafik.

Vad är hållbart resande?

Med hållbart resande menas resor och transporter som är effektiva. Det är resor som är bra för såväl ekonomi och samhällsutveckling som hälsa och miljö.

Om inget görs förväntas biltrafiken i Sverige öka med ungefär två procent per år under de kommande fem åren. Den ökade biltrafiken innebär mer utsläpp, buller, fler olyckor och ökad trängsel men det är också ett potentiellt folkhälsoproblem.

Arbetet med hållbart resande i Älmhults kommun handlar om att påverka människors attityder och beteenden. Det handlar om att påverka resan innan den påbörjats. Vårt arbete med hållbara resor handlar om att inspirera, uppmuntra och fokusera på de områden där det finns möjligheter att välja alternativ till bilen.

Nedan exempel på arbete, projekt och metoder för hållbart resande

Till toppen