Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Avgifter för livsmedelsföretagare

Alla livsmedelsföretagare i kommunen betalar en årlig kontrollavgift för den kontroll som miljö- och byggförvaltningens personal utför. Kontrolltiden som företaget betalar bygger på riskerna i den hantering som förekommer och den erfarenhet miljö- och byggförvaltningen har av hur verksamheten sköts.

Den första januari 2007 infördes ett nytt avgiftssystem i Sverige. Regering och riksdag bestämde då att kommunernas livsmedelskontroll ska finansieras av de avgifter som livsmedelsföretagarna betalar till kommunen.

Vilken avgift som livsmedelsföretagaren ska betala styrs utifrån vilken typ av verksamhet som bedrivs och de risker som är förknippade med verksamheten. Dessutom påverkar verksamhetens omfattning avgiften, till exempel antal portioner/konsumenter per dag.

Kontrollen delas in i planerad kontroll och uppföljande kontroll som inte var planerad. Den årliga kontrollavgiften ska täcka den kontroll som miljö- och byggförvaltningen planerat efter en bedömning av riskerna i verksamheten. Om kontrollen visar på bristande efterlevnad av reglerna kan uppföljande kontroll (tidigare extra kontroll) behöva utföras och företagaren får då även betala för detta.

En företagare som har god hygien i sin anläggning och ett bra system för egenkontroll kan genom detta sänka sin årliga kontrollavgift eftersom miljö- och byggnämndens kontroll inte tar lika lång tid då.

Till toppen