Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Radon

Radon märks inte. Men det kan vara skadligt för din hälsa. Här följer information om vad radon är, hur du kan mäta radon samt hur det kan åtgärdas.

Radon och hälsorisker 

Radon är en radioaktiv gas, som bildas när det radioaktiva grundämnet radium sönderfaller. Radon finns i mark, luft och vatten. Radon i mark är sannolikt den vanligaste källan till radon inomhus, men radonet kan även komma från byggnadsmaterial och från hushållsvattnet. När vi andas in radon kan lungorna skadas och risken för lungcancer ökar. Det tar lång tid att utveckla sjukdomen men risken ökar ju högre halter radon du utsätts för.
 
Radonhalten mäts i Bequerel per kubikmeter inomhusluft (Bq/m3). För att minska risken för att din hälsa påverkas negativt har Socialstyrelsen angivit att radongashalterna inte bör överstiga 200 Bq/m3 inomhusluft. Enligt regeringens miljömål ska radonhalten vara lägre än 200 Bq/m3 i alla bostäder senast 2020.

Det är enkelt att mäta

Vill du mäta om du har radon hemma kan du kontakta något av de laboratorier som är ackrediterade för mätning av radon i inomhusluft. Av dem kan du beställa mätdosa och få instruktioner om hur du ska utföra mätningen. Mätningen ska göras under eldningssäsongen från 1 oktober till 30 april.
 
Gå in på Swedacs hemsida för att hitta ackrediterade laboratorier som utför radonmätningar.
Swedacs hemsidalänk till annan webbplats

Du som äger ett flerfamiljshus är ansvarig för att kontrollera halten av radon i dina fastigheter. Detta gäller även för bostadsrättsföreningar. Miljö- och byggnämnden kommer att se över radonhalterna i flerfamiljshus med början under hösten 2016. Det innebär att vi uppmanar fastighetsägare att redovisa de radonmätningar som utförts. Om du äger ett flerbostadshus kommer du att få information om detta genom utskick. Radonmätningarna ska vara utförda enligt Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivning. Vi vill att du som är fastighetsägare redovisar radonhalterna genom att fylla i blanketten "Radonmätning i flerbostadshus" som även finns till höger på sidan.

Åtgärder 

Om mätresultatet visar att det finns mer än 200 Bq/m3 i inomhusluften bör du sanera din bostad. Valet av åtgärd beror på om radonet kommer från marken, byggnadsmaterialet i huset eller dricksvattnet. Det finns många olika konsulter som kan hjälpa dig att utreda varifrån radonet kommer samt föreslå åtgärder. En förteckning över godkända radonkursdeltagare finns på Strålsäkerhetsmyndighetens hemsida. Genom att välja vilka som har genomgått åtgärdskurser får du fram godkända kursdeltagare i det län du är intresserad av.

Till toppen