Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Hälsoskydd

Hälsoskydd ska förebygga och undanröja olägenheter för människors hälsa. Med olägenhet avses störningar som kan påverka hälsan skadligt och som inte är ringa och helt tillfällig.

Konkret kan det röra sig om problem med exempelvis buller, lukt, mögel, fukt, radon, ventilation, avfall och smittskyddsfrågor. Olägenheten ska kunna kopplas till den fysiska miljön och ha en anknytning till någon form av användning av fast eller lös egendom.

Läs aktuell information och råd om coronavirus och covid 19 på Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hälsoskyddsärenden regleras av lagstiftning som miljöbalken med förordningar, Socialstyrelsens föreskrifter, Folkhälsomyndighetens föreskrifter, smittskyddslagen och strålskyddslagen.

Följande verksamheter ingår i miljö- och byggnämndens tillsyn

  • Hotell, pensionat eller liknande lokaler där man yrkesmässigt erbjuder tillfälliga bostäder.
  • Idrotts-, camping- och badanläggningar eller liknande anläggningar som används av allmänheten.
  • Verksamheter där allmänheten erbjuds hygienisk behandling (till exempel massage, fotvård och tatuering).
  • Verksamheter där det ges undervisning, vård och annat omhändertagande.

Följande verksamheter ska anmälas till miljö- och byggnämnden

  • Lokaler för hygienisk behandling där det finns risk för blodsmitta genom användning av stickande och skärande verktyg (till exempel fotvård, piercing och tatuering).
  • Badanläggning för allmänheten eller bad med många utnyttjare (exempelvis badtunna).
  • Solarier.
  • Undervisningslokaler (till exempel skola, förskola och  fritidsverksamhet).
Till toppen