Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Torrtoalett

Senast uppdaterad:

Torrtoalett är inte anmälningspliktigt i Älmhults kommun

Om du vill ha en torr toalösning på din fastighet är detta inte anmälningspliktigt i Älmhults kommun. Anmälningsplikt av torrtoalett regleras via lokala föreskrifter. För närvarande finns inget krav på anmälan i de gällande avfallsföreskrifterna.

Latrin från torrtoaletter och jämförliga lösningar är enligt Miljöbalken kap 15 § 20 kommunens ansvar. Abonnemang för latrinhämtning går att beställa hos SSAM (www.ssam.se).

Om du själv vill kompostera din latrin behöver du anmäla detta till miljö- och byggförvaltningen enligt § 41 Avfallsföreskrifter Älmhults kommun.

Förbränningstoaletter genererar endast en liten mängd aska. I nuläget är eget spridande av denna aska inget som är anmälningspliktigt i Älmhults kommun.
Tänk dock på att inte hälla askas direkt i vattendrag eller sjö.

När Miljö- och byggförvaltningen bedriver tillsyn över de enskilda avloppen inom det område där din fastighet är belägen kan du komma att behöva inkomma med uppgifter om vilken toalettlösning du har.

Till toppen