Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Vanliga kompletteringar

Ofullständiga kartor, beskrivning av grundvattenrör samt skötselplan

Under ärendets gång skickas meddelanden med exempelvis kompletteringar och upplysningar till dig som sökande. Miljö- och byggförvaltningen förväntar sig att du läser dessa meddelanden i sin helhet. Nedan listas tre vanliga kompletteringar:

Kartan

Det är vanligt att kartor som skickas in inte innehåller den information som efterfrågas i ansökningsblanketten. När avloppsanläggningens tänkta placering ritas in ska det vara så noggrant som möjligt och inte slarvigt eller otydligt gjort. Även grundvattenrörets placering ska markeras på kartan.

Grundvattenrör

Från och med 2021 är grundvattenrör ett krav vid markbaserad rening (infiltration, biomoduler, markbädd). Grundvattenrörets utförande ska vara enligt Havs- och vattenmyndighetens anvisningar för grundvattenrör. Mer information finns här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Entreprenören anger sedan i entreprenörsrapporten/kontrollplanen hur grundvattenröret har anlagts.

Skötselplan

För alla enskilda avloppsanläggningar krävs att man redovisar en skötselplan i ansökan. Här finns förslag på skötselplan för infiltrationsanläggning och biomoduler Pdf, 101.6 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 101.6 kB) samt markbädd Pdf, 103.3 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 103.3 kB). Söker man för ett minireningsverk har tillverkaren ofta en färdig skötselplan. För minireningsverk ställer vi dessutom krav på upprättat serviceavtal med tillverkaren alternativt dokumenterat sakkunnig person. Detta ska redovisas innan tillstånd ges.

Till toppen