Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Avgifter

Avgifter

Miljö- och byggnämnden tar ut en avgift för tillsynen och prövning enligt miljöbalkens område. Avgiftens storlek varierar mellan olika branscher och bestäms av den taxa som beslutas av kommunfullmäktige. Timavgiften för tillsyn och generell prövning är 1008 kronor per timme enligt beslut i kommunfullmäktige 2020-11-23 § 175.

Avgifter för ansökan om enskild avloppsanläggning

Typ av ansökan

Antal timmar

Tillstånd till avloppsanläggning för mottagande av
WC-vatten från 1-5 personer

6 h

Tillstånd till gemensam avloppsanläggning för mottagande av
WC-vatten från 6-25 personer

8 h

Tillstånd av gemensam tillståndspliktig avloppsanordning
för 26–100 personer

Löpande timtaxa

Avgift utöver prövningsavgift enligt punkt 1–3 i ärenden där
besiktning krävs i prövningen

Löpande timtaxa


Avgifter för anmälan om enskild avloppsanläggning

Typ av anmälan

Antal timmar

Inrättande av avloppsanläggning utan vattentoalett
(torrtoalett)

2 h

Tillstånd till avloppsanläggning för mottagande av
BDT-vatten från 1–5 personer

5 h

Ändring av godkänd avloppsanläggning, WC och BDT

5 h

 

Det kan dessutom tillkomma en fast avgift för handläggning av strandskyddsdispens.
 

Den som anlägger en avloppsanläggning utan tillstånd eller anmälan måste betala en miljösanktionsavgift (enligt bilagan till förordning om miljösanktionsavgift, SFS 1998:950)

  • 5 000 kronor om man utan tillstånd inrättat en avloppsanordning
    trots att ett sådant tillstånd krävts
  • 3 000 kronor om man utan tillstånd anslutit en vattentoalett till en befintlig avloppsanordning som före anslutningen inte hade någon vattentoalett ansluten
  • 3 000 kronor om man utan att ha gjort en anmälan inrättat en avloppsanordning trots att en sådan anmälan krävs

    Det är fastighetsägaren som ansvarar för att söka tillstånd och att arbetet inte påbörjas innan ett skriftligt tillstånd utfärdats.
Till toppen