Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Vildsvin - ett gemensamt ansvar

Det finns gott om vildsvin och de kan ställa till med oreda i åkrar, betesmarker, gräsplaner, trädgårdar och i trafiken. Vildsvin som kommer in i samhällen letar efter mat och om de hittar mat kommer de tillbaka.

Vildsvin är allätare men i samhällen letar de efter fallfrukt, bok- och ekollon, sniglar, rötter och lite av varje som de hittar i komposter. För att deras matsmältning ska fungera efter att de ätit hårdsmält mat som bok- och ekollonen behöver de gräs, rötter och gärna sniglar och maskar, vilket de hittar i trädgårdar och gräsplaner.

Vad kan jag göra?

Trädgården

  • Ta bort det som vildsvinen uppfattar som mat exempelvis fallfrukt, bok- och ekollon.
  • Använd slutna sopkärl och undvik öppen kompost då lukten lockar till sig vildsvinen.
  • Häng ut otvättade kläder som luktar människa.
  • Sätt ner stavar i marken och häng dit vita plastpåsar eller annat vitt material som rör sig i vinden.
  • Använd elstängselnät som är anpassat för att skydda mot vildsvin. Du kan
    samarbeta med vägförening eller grannar för att minska kostnaden. Du kan be om råd rörande stängsel i välsorterade affärer för jordbruk och trädgård.
  • För oväsen – ropa högt och vifta med armarna om det finns vildsvinen i närheten för att de ska skingras. Får de hålla på ifred kommer de tillbaka.
  • Samverka med vägföreningar och lokala jaktlag för att tillsammans promenera och vistas utomhus regelbundet, detta motverkar att vildsvinen trivs i området.

Var slänger jag fallfrukt och ekollon?

Tag kontakt med jaktlag i ditt område och fråga om de vill ha fallfrukt och ekollon till åtel (matställe för vildsvin).

Du kan också köra din fallfrukt till återvinningsstationen i Äskya, Älmhult.

Golfbanor, fotbollsplaner eller liknande ytor

Elstängsel

Åkrar och betesmarker

Det är svårt att skydda stora ytor från vildsvin. Tag kontakt med jaktlaget i ditt område.

Vad kan jägare göra?

Skyddsjägare

Skyddsjakt är inte tänkt att bedrivas som aktivt uppsökande av så pass stora djur som vildsvin inne i samhällen. Skyddsjägarna har enbart jakträtt i de delar av kommunen som omfattas av detaljplan och som ägs av kommunen och tillstånd från polismyndigheten att hantera eldvapen i dessa områden.

De får inte bedriva jakt på andras fastigheter än kommunens om det inte avtalats specifikt med fastighetsägarna.

Inga jägare får bedriva jakt med eldvapen inne i detaljplanelagda områden utan tillstånd från fastighetsägaren och särskilt tillstånd från polismyndigheten.

Vildsvin är aktiva på natten och vildsvinsjakt måste bedrivas med kraftfull ammunition (så kallad klass-1 ammunition) med hög anslagsenergi vilket är olämpligt att använda inne i samhället. Kulorna har i regel potential att transporteras mycket långt och skulle skottet träffa hårdgjorda ytor som asfalt, stenar i marken som inte syns under jordlagren eller liknande så riskerar kulan att få rikoschett och byta riktning för att sedan träffa privat egendom, eller i värsta fall andra människor eller jägaren själv. Även om skottet träffar vildsvinet finns det risk att kulan byter riktning inne i vildsvinskroppen. Detta ger sammantaget sett väldigt får säkra skottlägen inne i samhället.

Vildsvinsjakt ska i största möjliga mån ske utanför samhället i områden där säkra skottriktningar finns.

Jaktlag och markägare

Vildsvin är vilda djur och ägs inte av någon utan strövar fritt mellan olika markägare och jaktdistrikt. Markägare har inte heller någon skyldighet att jaga vildsvin. Men de flesta markägare har jakträtt eller har arrenderat ut jakträtten.

Än så länge finns det inte samma tradition och organisation kring vildsvinsjakt som det finns kring älgjakt. Men när älgjakten drar igång börjar många jaktlag även jaga vildsvin. 

Vad som gör vildsvinsjakt mindre eftertraktat är, förutom att vildsvin jagas under natt och gryning, att vildsvinsköttet inte är efterfrågat på marknaden och logistiken kring trikinprov, som måste tas av köttet, är omständligt. Det jobbas på nationell nivå med olika förslag för att underlätta trikinprov och skapa en efterfråga på vildsvinskött.

Jakt med fälla

Jägares generella syn på jakt med fälla är att det är ett sista alternativ. De främsta skälen är att grisarna blir stressade när buren låser sig. Det tar ett tag innan jägare är på plats för att avliva dem. Kött från stressade djur går inte att äta vilket i sin tur innebär att jaktlaget måste forsla bort de avlivade djuren då det inte är tillåtet att lämna skjutna djur i skogen. Jaktlaget måste göra det på egen bekostnad.

Vad görs på nationell nivå?

Ett sätt att minska vildsvinsstammen är att förenkla momenten kring jakten genom exempelvis effektivare logistik kring trikinprov, skapa efterfråga på vildsvinskött och underlätta försäljning av vildsvinskött till bland annat kök som lagar offentliga måltider (skolor, lasarett och vård- och omsorgsboenden).

Det har tagits fram olika förslag som blivit regeringsuppdrag till myndigheter.

Naturvårdsverket Förvaltningsplan för vildsvin Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nu blir trikintester på vildsvin subventionerade nyhet från LRF 2021 06. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Länsstyrelsen i Kronoberg har fått ett regeringsuppdrag som handlar om att förenkla försäljningen av vildsvinskött med bibehållen livsmedelssäkerhet. 2020 04. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vad kan kommunen göra?

Vi arrenderar ut vår mark och tar ansvar för hur den marken sköts genom våra arrendeavtal.

Tekniska förvaltningen har kontakt med våra skyddsjägare. Det är också tekniska avdelningen du kan kontakta om du behöver råd eller vill ha kontakt med skyddsjägare eller jaktlag.

Om jag möter ett vildsvin

Vildsvin är rädda för människor. Om du är ute och går gör ljud ifrån dig då och då.

Vildsvin ser dålig men har bra hörsel och luktsinne. Om vinden ligger på från ”fel håll” kan de vara omedvetna om att någon närmar sig. Vildsvin är normalt inte aggressiva men kan bli det om de känner sig trängda eller om suggan skiljs från sina kultingar.

Om vildsvin

Vildsvin är vilda djur och ägs inte av någon. De är allätare men vanligtvis äter de bok- och ekollon, kastanjer, nötter, rötter, frukt, klöver/gräs, örter, larver, små reptiler, fågelägg och insekter. Vildsvin äter gärna även av människor odlad mat som potatis, majs, frukt och letar efter mask och rötter.

Vildsvin är nattaktiva samt i gryning och skymning.

Trafikolycka med vilt

Kolliderar du med vilt ring 112. För mer information om viltolycka besök www.viltolycka.se

Har du andra frågor om skadat vilt på vägar och i skog kontakta polisen på 11414 eller markägaren och/eller jakträttsinnehavaren.

Till toppen