Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Hundar och katter

Hundar och katter är trevliga sällskapsdjur, men som ibland kan skapa störningar för närboende. Husdjur och andra tamdjur ska skötas så att det inte blir problem för människors hälsa.

Detta gäller dig som hundägare

Hundägare har enligt lag ett så kallat strikt ansvar för hunden. Det innebär att du som hundägare är ersättningsskyldig för allt som din hund orsakar, oavsett om du är vållande eller inte. Om någon öppnar grinden till din tomt och släpper ut din hund och hunden orsakar en trafikolycka, är det du som hundägare som blir ersättningsskyldig. Var noga med att du har en ansvarsförsäkring! Ofta ingår det i hemförsäkringen, men det är bäst att kontrollera innan någonting händer.

Som djurägare måste du ta hänsyn till att andra människor kan vara allergiska, hundrädda eller kan störas om din hund skäller. Koppla din hund när du möter andra, oavsett hur "snäll" hunden är. Som ansvarsfull hundägare tar du alltid upp föroreningar efter din hund inom tätbebyggt område och på annan plats där många personer vistas.

Koppeltvång och märkning

Inom tätbebyggda områden gäller särskilda lokala ordningsföreskrifter och hälsoskyddsföreskrifter. Föreskrifterna gäller för hundägare eller den som tillfälligt tar hand om eller vårdar en hund. Undantag gäller för ledarhund för synskadad person, service- och signalhund för funktionshindrad person eller polishund i tjänst.

Hundar ska alltid hållas kopplade på försäljningsplatser när torghandel pågår, på lekplatser i park eller plantering samt i särskilt anlagda motionsspår. När en hund inte hålls kopplad ska den ha halsband på sig med ägarens namn, adress och telefonnummer. Det finns krav på att hundar ska vara ID-märkta (med undantag för de som var äldre än åtta månader då det trädde ikraft den 1 januari 2001) och ägarna registrerade i ett centralt register.

Här får du inte ta med din hund

Hundar får inte vistas på begravningsplatser eller allmänna badplatser. I Älmhults kommun är följande badplatser allmänna:

Möckeln

  • Bökhults badplats
  • Möckelns badplats
  • Diö badplats

Römningen

  • Ramnäs badplats

Vitasjön

  • Vägla badplats

Helge å

  • Delary badplats

Sandören

  • Sandörens badplats

Virestadsjön

  • Välje badplats

Om du störs av hundar

Under dagtid får du acceptera att du hör grannens aktiviteter, vare sig det gäller gräsklippning, lekande barn, musikspelning eller skällande hundar. Tycker du att skällandet blir oacceptabelt störande, kontakta i första hand hundägaren och försök komma överens om en lösning.

Om miljö- och byggförvaltningen får klagomål på skällande hundar som stör brukar vi skicka en skrivelse till hundägaren. Om det ändå inte blir bättre åker vi dit och lyssnar. Skäller inte hunden då, så kan vi inte gå vidare med ärendet. Annars har miljö- och byggförvaltningen möjlighet att förelägga hundägaren att exempelvis hålla hunden inomhus nattetid för att inte grannarna ska bli störda.

Detta gäller dig som har katt

Att ha katt i tätbebyggt område är inte detsamma som på landet. Som djurägare har du ansvar för att hålla dina djur så att det inte uppstår problem för andra.

Om du störs av katter

Grannens katt kan ibland besvära dig med besök. Prata med grannen och försök lösa problemet gemensamt. Om du bor i hyreslägenhet, tala om problemet för fastighetsägaren.

Det finns ingen lag som förbjuder folk att släppa ut sin katt. Vill man slippa andras katter så får man försöka stänga dem ute. Undvik att mata katter utomhus. Maten lockar till sig fler katter, gnagare och fåglar. 

Till toppen