Våld i familjen

Våld i familjen

Våld betyder att en person är elak mot en annan person.
Det heter att personen blir utsatt för våld.
Barn och vuxna kan bli utsatta för våld av någon i familjen.
Individ- och familjeomsorgen kan hjälpa dig om du blir utsatt för våld.
Det finns också andra som kan hjälpa dig.

  • Om du behöver hjälp direkt kan du ringa telefonnummer 112 till Polisen.
  • Du kan också ringa till Polisen på telefonnummer 114 14
  • Om du är kvinna kan du ringa till Kvinnojouren på telefonnummer 0372‑814 85.

Klicka här för att läsa mer om våld.PDF (pdf, 1.5 MB)

Tystnadsplikt

Alla som jobbar på individ- och familjeomsorgen har tystnadsplikt.
Det betyder att vi inte får berätta om dig för andra.
Vi får inte heller berätta vad du säger till oss.

Socialtjänstlagen

Vi som jobbar på individ- och familjeomsorgen måste följa en lag som heter Socialtjänstlagen.
Klicka här för att läsa Socialtjänstlagen på lättläst.PDF (pdf, 172 kB)