Hjälp med pengar

Hjälp med pengar

I en lag som heter Socialtjänstlagen står det att kommunen måste hjälpa de som behöver hjälp.
I Socialtjänstlagen står det också att personer kan få hjälp med pengar.
På individ- och familjeomsorgen kan vi hjälpa den som behöver pengar.
Men det finns regler för att få pengar.
Om du pratar med oss på individ- och familjeomsorgen kan vi berätta om reglerna.
Det är vi på individ- och familjeomsorgen som bestämmer vem som får pengar.

Överklaga


Individ- och familjeomsorgen kan bestämma att du inte får pengar.
Om du tycker att vi har bestämt fel kan du överklaga.
När du överklagar betyder det att du vill att individ- och familjeomsorgen ska bestämma en gång till.
Vi på individ- och familjeomsorgen kan berätta hur du kan överklaga.

Tystnadsplikt


Alla som jobbar på individ- och familjeomsorgen har tystnadsplikt.
Det betyder att vi inte får berätta om dig för andra.
Vi får inte heller berätta vad du säger till oss.

Socialtjänstlagen


Vi som jobbar på individ- och familjeomsorgen måste följa en lag som heter Socialtjänstlagen.
Klicka här för att läsa Socialtjänstlagen på lättläst.PDF (pdf, 172 kB)